Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Å være alene er ikke det samme som å være ensom

å være alene

Å være alene er ikke det samme som å være ensom, men det å ta innover seg og akseptere at vi blir født alene, lever alene og dør alene kan kanskje hjelpe oss med å gjøre det lettere å forstå at vi er alle i samme båt. 

Derfor er det så viktig å starte prosessen med å skape det livet en selv ønsker seg og ikke legge livet sitt i hendene på andre og forvente at de skal oppfylle det en mangler selv, for det er ikke mulig og det er heller ikke meningen.

Vi har ofte folk rundt oss, men å lære å akseptere og være i sin egen eksistens uten å være avhengig av andre kan være med til å lette følelsen av å være alene.

For min egen del har jeg periodevis vert mye alene og har trivdes med det, men det betyr ikke at jeg nødvendigvis har vert ensom av den grunn.

Dette er faktisk en stor del av hvem jeg er som person, jeg trenger mye tid alene for å kunne lade opp batteriene, for å kunne yte best mulig i bla. jobben min.

Det betyr ikke at jeg ikke liker andre mennesker, for det gjør jeg jo, men det kan raskt bli for mye og jeg trekker meg da bevisst tilbake for å unngå at jeg tappes for energi.

For eksempel, det å være sosial har mange fasetter og jeg har slått meg selv mye i hodet pga. dette, fordi jeg ikke er nevneverdig sosial, men jeg har heldigvis klart å stoppe med det fordi jeg har innsett at det nok ikke kan forandres vesentlig og det er helt greit.

Det er ikke noe galt i det å ønske å være alene, men å forstå forskjellen på det og å være ensom kan bety mye for hverdagslig trivsel og hvordan du kan forbedre den.

Ensomhet har et tyngre preg over seg og er ikke noe jeg ønsker å være. Kanskje du kjenner igjen følelsen av å være ensom, selv når du har andre mennesker rundt deg ?

Dette er veldig ubehagelig og en kan enkelt miste fotfestet og kanskje synes at livet er tomt og meningsløst.

Om disse tankene og følelsene kommer opp er det viktig å prøve å ta tak i de raskt da det etterhvert kan utvikle seg til depresjon.

Å ha noen å snakke med, enten en til en over en kopp kaffe/te, eller på telefon kan være med til å gjøre det enklere om en kjenner seg ensom.

«I think it’s very healthy to spend time alone. You need to know how to be alone and not be defined by another person.» – Oscar Wilde

Se også denne videoen om forskjellen på å være alene og å være ensom.

Scroll to Top