Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Bedre kontakt med meg selv – virkeområder for strukturell integrering – del 3.

jeg ønsker bedre kontakt med meg selv

Kontakt med meg selv er en frase og et ønske jeg noen ganger hører på bakgrunn av at mange mennesker lever mye oppe i hodet og “glemmer” kroppen. Følelseslivet vårt og kontakten med det indre i oss selv blir ofte satt på prøve i dagens samfunn.

Dette kan utarte seg i form av at vi gjerne skal rekke over mange ting i løpet av en dag
og derfor ikke tar oss tid til å mærke etter innover i kroppen. Dette er ofte en selvpålagt tanke, da vi gjerne vil være suksessfulle på alle områder i livet.

Karriere, foreldre, fritidsaktiviteter og sosialt samvær med andre mennesker.

Ofte fører dette til at vi gjerne kun lever oppe i hodet og tenker på altfor mye samtidig. Ville det ikke vere fint om du også husket på å ta kontakt med resten av kroppen innimellom?

Det kan jo være mange årsaker til at vi  “ mister ” kontakten til vår egen kropp, men at det skjer er det ingen tvil om. Jeg opplever det stadig når klienter kommer inn og sier at de har vondt både her og der og forventer det skal gå bort veldig raskt med behandling, de har en mekanisk/maskin agtig tankemåte rundt sin egen kropp og sier ofte at de har vanskelig for å kjenne etter innover i kroppen.

Det er det jeg kaller quick fix mentalitet. Det er viktig å ta seg tid til å kjenne etter og prøve å gå inn i de tingene som er med på å stenge ned oppmerksomheten rundt sin egen kropp. Dette er en helt annen måte å tilnærme seg kroppen på enn f.eks.å prøve å rasjonalisere og intellektualisere alt som skjer med en.

Hjernen vår er delt opp i to forskjellige strukturer, den rasjonelle delen der vi prøver å tenke oss fram til ting og den ” primitive ” delen som er den delen som opprettholder alle vitale funksjoner som bla. åndedrettet, søvn, sult og den seksuelle drive.

Å snakke seg ut av ” problemer ” er ikke alltid veien å gå da den ” primitive ” hjernen er svært vanskelig å nå med språk. Derfor vil det kanskje kunne hjelpe med hands on arbeid pga. kroppen får tid til å bearbeide og integrere det via bedre kinestetisk oppmerksomhet og en stimulering av aktuelle områder i hjernen.

SI fungerer også på den måten at en får tid til å gå inn og kjenne etter og jeg inviterer alle til å prøve å legge merke til det som skjer under hendene mine ved behandling. Klient utdanning er en stor del av SI.

Dette er for mange en ny opplevelse og klientene sier ofte ting som ” jeg var slett ikke klar over at det satt noe der “.

For min egen del hjalp denne prosessen helt klart til med å gi meg bedre kontakt med meg selv.

Livskvaliteten kan løftes betraktelig om en er villig til å utforske sin egen kropp for å finne ut hvordan den virker og hvordan den også er koblet til hodet.

Fravær av smerter er ikke ensbetynde med at alt er ok og som du vil se i videoen under snakker Tom Myers om at det finnes tre typer smerter.1. smerte som kommer inn i kroppen, f.eks. brekke benet, kutte seg. 2. smerte lagret i kroppen, i form av tretthet, resignasjon, utistrekkelighet. 3. smerte som forlater kroppen, der den bla. etterlater, energi, oppmerksomhet, funksjon….

Han gir oss et innblikk i hva smerte er og hvordan vi kan bruke smerte til å få vigtig informasjon om vi f.eks. ønsker å komme i bedre kontakt med oss selv.

Om du har spørsmål angående hvordan Strukturell Integrering kan hjelpe deg, skriv da til easybodiesnow@gmail.com , og jeg vil svare deg så raskt jeg kan.

Scroll to Top