Easy Bodies

Stress, lykke og det gode liv

stress-lykke-og-det-gode-liv

Stress, lykke og det gode liv påvirkes av hvordan du takler ditt ytre og indre miljø. Om du forstår mekanismene bak vil du lettere kunne påvirke din egen hverdag i positiv retning.

Skogsbading, en vei til mer ro i kroppen og i livet

skogsbading

Skogsbading har sin opprinnelse i Japan og heter Shinrin-Yoku, som betyr å “bade i skogens atmosfære”. I dag er skogsbading en del av helsetilbudet, og det finnes over 80 offentlige skogsbadingsstier i Solens rike. Et godt utgangspunkt for Shinrin-Yoku, hvis filosofi mener at trærnes visdom har helbredende kraft. Studier bekrefter at skogsbadingen har flere helsebringende …

Skogsbading, en vei til mer ro i kroppen og i livet Read More »

Scroll to Top