Easy Bodies

Easy Bodies

Myofascial Release

Myofascial Release er en trygg og i mange tilfeller veldig gunstig hands-on teknikk der det brukes mykt vedvarende trykk for å bla. lindre smerte og gjenopprette bevegelse.

Innleggssåler eller ikke er ofte et omdiskutert tema.

innleggssåler

Innleggssåler eller ikke kommer ofte på tale når det gjelder føtter, ved f.eks. plattfothet eller at foten på en annen måten behøver støtte. Tanken om å hjelpe kroppen til å støtte opp på forskjellige plasser er innledningsvis god, men en skal også huske på at det alltid er en grunn til at kroppen gjør det den gjør.

Scroll to Top