Easy Bodies

myofasciell release i oslo

Myofascial Release

myofascial release

Myofascial Release er en trygg og effektiv behandlingsteknikk med mål om å lindre smerte, gjenopprette bevegelse og symmetri i kroppen.

Myofascial Release

Myofascial Release er en trygg og i mange tilfeller veldig gunstig hands-on teknikk der det brukes mykt vedvarende trykk for å bla. lindre smerte og gjenopprette bevegelse.

Scroll to Top