Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Fibromyalgi og Fysikalsk Behandling.

Fibromyalgi og fysikalsk behandling
Grunnlaget for denne bloggposten kommer som en årsak av at jeg for en tid tilbake fikk et spørsmål fra en kiropraktor om jeg har erfaring med, og hvordan jeg opplever å behandle folk med Fibromyalgi.

Da jeg arbeidet med klassisk massasje for flere år siden opplevde jeg at en del mennesker med Fibromyalgi var veldig sensitive overfor berøring. Dette kan jeg ikke si jeg opplever i samme grad nå da jeg arbeider med mere langsomme og dyptgående teknikker, som f.eks Myofascial Release.

Tvertimot opplever jeg nå at folk synes det gir en forløsende følelse i kroppen og at de opplever at kroppen spiller mere på lag enn den gjorde tidligere. (kanskje snart 17 års erfaring har noe å gjøre med måten jeg tilnærmer meg dette på nå).

Hva er det ?

Fibromyalgi er et sentral nervesystem problem der nervesystemet er primet til å sende smertesignal på en eller annen stimuli.

Smerten er virkelig, men kilden ligger i en misoppfatning i nervesystemet.

Fibromyalgi er ingen ortopedisk tilstand og det finnes ingen kur for det.

En ser at disse menneskene har økt sekresjon av visse nevro transmittere og at de får en kraftig stressreaksjons respons.

Søvnforstyrrelser i form av at de ikke føler seg uthvilte (grad 4 søvn). 

For å stille diagnosen er det 18 tenderpunkt ( ikke det samme som triggerpunkt) rundt omkring på kroppen som må være tilstede, disse er ofte i muskler men kan også være i fett depoter.

Dette er dog ikke det eneste kriteriet da det også er to spørsmåls serier som skal utfylles for å kunne stille riktig diagnose på Fibromyalgi.

Fibromyalgi er en tilstand som ikke har noen bred enighet om hva som foregår, men diagnosen stilles ut i fra en samlet tilstedeværelse av symptomer. Diagnosen stilles av lege.

Grunnen til at det er en så komplisert tilstand er at det ikke finnes noen standard protokoll på hva som fungerer best og en ser ofte at disse menneskene blir betraktet som problem pasienter av det etablerte helsevesenet da de ikke har nok tid til å behandle og ta seg av hvert enkelt tilfelle.

Behandling.

Behandlingen av denne tilstanden bør derfor ses på som en pågående prosess heller enn en enkelt behandling ettersom det er flere faktorer som kan få symptomene til å blusse opp som f.eks. stress, og selv om smerte fra denne tilstanden primært manifesterer seg i spesielt utpekte områder, bør behandlere avstå fra å “jage smerten” og i stedet søke etter å gjenopprette hele kroppens funksjon.

Fysikalsk behandling og trening/aktivitet bør være første prioritet og det ser ut til at dette også har den gunstigste innvirkningen på denne tilstanden der usymmetri, vevs restriksjoner og vevs tilstand er nøkkelord å arbeide med.

Først og fremst skal en forsøke å roe ned nervesystemet ettersom det er programmert til å sende smerte signal, de sensitivisering av sentral nervesystemet er derfor Alfa & Omega ettersom et stresset nervesystem kan få tilstanden til å bli verre.

En viktig faktor er å passe på at en ikke overbehandler disse menneskene og ved f.eks. massasje så kan mengde press variere fra gang til gang, fra helt lett til dypt. Forskning viser at et antall på minst fem behandlinger gir best resultat.

Å ha en helhetlig tilnærming i form av å bedre kroppsholdning eller hvordan kroppen støtter seg selv med frigjøring av langvarige restriksjoner og oppmyking av vev på en skånsom men dyptvirkende måte ser ut til å ha en god innvirkning på denne tilstanden.

Som behandler kan det også være relevant å spørre om hvordan vi best kan hjelpe der og da ettersom kompleksiteten i Fibromyalgi er så stor.

De som har Fibromyalgi opplever gjerne at de aller helst ønsker å holde en øm og stiv kropp i ro, men dette vil kun forværre symptomene da en kropp som blir holdt i ro stivner til. Det er ingen hemmelighet, eller burde i hvert fall ikke være det, bevegelse er kroppens “smøremiddel”.

Trening og aktivitet frigjør endorfiner som både er kroppens eget smertestillende og søvnfremmende hormoner. Studier foreslår at mennesker med Fibromyalgi kanskje mangler serotonin og vekst hormon som både demper smerter og reparerer muskler.

Trening/aktivitet vil stimulere til dette i tillegg til at øket blodgjennomstrømming kan bedre tilstanden. Det er godt dokumentert at lett nedsatt blodgjennomstrømming til musklene er et faktum hos fibromyalgi pasienter.

Derfor kan det være til stor hjelp å prøve å oppmuntre til bevegelse og da aller helst noe som passer til de. 

Løping og vekt trening er kanskje ikke gode alternativ ettersom det raskt kan bli for mye stimuli. 

Tenker heller på alternativ som Tai Chi, Qi Gong eller en annen form for langsom og mindfulle bevegelser ettersom dette ofte gir en følelse av kontroll og dermed kan de bestemme selv.

Fokuser på hele kroppen og på glidende flyt og overganger i bevegelsene, la de bruke vekt overføring, moment og bakke reaksjons kraften til å bestemme intensiteten.

Om du står helt fast i hvordan du kan prøve å hjelpe de, fokuser på pust, rett og slett fordi de gjerne ofte kun puster i øvre del av brystkasse, hyperventilerer eller holder pusten.

Alle langvarige smertetilstander i kroppen påvirker pusten og dette er derfor et godt sted å starte fordi en prøve å bryte smertemønsteret disse menneskene befinner seg i.

Sammendrag: Kombinasjonen Fibromyalgi og fysikalsk behandling ser ut til å ha en positiv innvirkning, så det vil være en god ting, istedet for kun å ta medisiner.

I tillegg kan regelmessig aktivitet som styrke og utholdenhet være en god ting. Lengden på øktene kan ligge fra  30-90 min. 1-3 dager pr.uke. Intensiteten bør være lav, i starten ca.50-70 % av maks, korrigert ved alder og økes etterhvert og være individuelt tilpasset.

Strukturell Integrering er en form for myofascial release som foregår ved at en arbeider dypt og langsomt med vevet og på den måten kan bidra til en desensitivsering av nervesystemet, bedre beveglighet og mer energi.

Se video om Fibromyalgi.

Du er velkommen til å ta kontakt om du har spørsmål.

Følg Easy Bodies i sociale medier:

Scroll to Top