Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Forventninger & Utolmodighet

Hva folk forventer er en ting som jeg ofte tenker på når de kommer inn til behandling hos meg.
Mange forteller at de har hørt om meg via venner og kjente og bestemmer seg for å prøve KMI Behandling. Av og til sier de f.eks.slik. En venn av meg var her og ble bra etter kun en gang.

Det er flott å høre slike historier selvfølgelig, men det har jo en bakside, om en kan kalle det det og det er jo at slike historier gerne fyller folk med forventninger om at de skal bli bra i løpet av få ganger, og mange ganger kan jeg også fornemme utolmodigheten/frustrasjonen når ting ikke går som de kanskje forventer.

Mange har denne tendensen til å være utolmodige og da spesielt når det gjelder en selv for kroppen skal liksom bare fungere den. Om det ikke går som vi har tenkt så begynner en å skylde på alt muligt som kan være galt. Jeg har ofte undret meg over hvorfor det er slik, men har funnet ut at dette nok er en del av det å være menneske og det enkleste vil derfor være å akseptere det.

Det unike med KMI Behandling er at det utarbeidet for å være systematisk og ikke symptomatisk rettet. De tolv sessioner er der nettopp for å kunne frigjøre lagvis innover. Ofte er det slik at problemer i kroppen kommer snikende og smerter flytter seg gjerne rundt da den er nødt for å arbeide med de forutsetningene den har. Derfor vil en symptomatisk tilnærming ofte skyte i blinde da en misser helheten i disse komplekse mønsterne. Tankegangen om at ting skal gå hurtigt er derfor en stor begrensing da kroppen også bruker tid på å tilpasse seg behandlingen.

Det jeg gjør er å forsøke å gi kroppen den inputen den trenger for å kunne gjøre forandringer og derfor vil resultatet altid være en blanding av min kunnskap og kroppens evne til å tilpasse seg informasjonen den får og vedkommendes innstilling til egeninnsats. Disse parameterne vil altid være der, uansett hvilken behandlingsform og strategi en velger.

Det er et privilegium å få lov til å arbeide så tett på andre menneskers kropp og da jeg kommer så tett på vil jeg jo også lett kunne fornemme hvordan folk behandler kroppen sin og hvordan de tenker rundt den og det er derfor ikke alltid like enkelt å fortelle hva som skal til, for alle mennesker har sin helt unike historie med seg. Noen trener mye, andre trener ingenting og er kanskje overvektige eller har vert syke. Ulykker og operasjoner skjer jo. Noen har opplevd grusomme ting som barn eller voksne og er engstelige mens andre har vert heldigere. Arbeid, mellommenneskelige relasjoner og selvbilde er også alle sammen sterke faktorer som også spiller inn og som vil påvirke den enkeltes opplevelse.

Dette er også grunnen til at forskning kun kan gi retningslinjer og aldri rene absolutte svar.

Derfor vil jeg invitere deg til å ta dette med i betraktningen før du går inn døren med forventninger rundt behandling. Tenk gjerne på det på denne måten: Det en legger sitt fokus på over tid vil gi resultater og det vil bli lettere å navigere i ettersom en blir bedre kjent med oppgaven og rammene rundt.

Mvh Kai Kjartan

Scroll to Top