Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Frozen Shoulder, noen har det, andre ikke…

frozen shoulder

Frozen shoulder er både en smertefull og en bevegelses begrensende tilstand som kan vare alt fra 6 mnd. til tre år.

Det som skjer ved ekte frozen shoulder er at leddkapselen fortykkes og fester seg til overarms beinet, noe som igjen påvirker bevegelses utslaget i skulderen og da spesielt ved utover rotasjon, heving av arm sideveis og til slutt innover rotasjon.

Når det kommer til behandling av frozen skoulder er det mange forskjellige meninger om hvordan og hva.

Ettersom dette er et problem i selve leddkapselen er det derfor kanskje ikke nok med et fokus på musklene rundt, selv om dette absolutt kan være verdt å prøve pga. det er viktig å holde vevs strukturene i og rundt skulderen smidige så de ikke skrumper inn og mister sin funksjon pga. de ikke blir brukt.

I denne podcasten som jeg har lagt ved snakkes det om hva frozen shoulder er og hvordan en kan tilnærme seg tilstanden.

Det er en ortopedisk massasje terapeut, en evidensbasert fysioterapeut, en akupunktør og en strukturell integrator + fysioterapeut + massasje terapeut som alle har litt forskjellig syn på denne tilstanden. Det alle dog er enige om er tidsintervallet, 6 mnd. til tre år.

Ettersom jeg gjør Strukturell integerering er det gode nyheter å kunne fortelle at SI får gode skussmål ved behandling av denne tilstanden.

I de årene jeg har vert behandler har jeg ved flere tilfeller opplevd at klienten gjerne har fått diagnosen, men at mine kliniske funn ikke samsvarer med diagnosen, og spørsmålet jeg derfor da stiller meg er, blir diagnosen og beskrivelsen brukt litt for ofte ? 

Selv om du har fått denne diagnosen og med beskjed om at det ikke er noe å gjøre vil jeg derfor invitere deg til å sjekke det litt ekstra ut allikevel, nettopp fordi jeg ofte får høre at folk har frozen shoulder, men at de ikke har det allikevel…om du forstår hva jeg mener ?;-)

Jeg hevder ikke at legene tar feil, men i en hektisk hverdag kan det kanskje oppstå litt lettvinte løsninger for å få dagen til å flyte bedre.


Scroll to Top