Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Fysikk, psyke,10.000 skritt, skole og økonomi

” 90% av stimuleringen og ernæringen til hjernen blir generert fra ryggsøylens bevegelser ” – Dr.Roger Sperry (Nivel Prize Recipient for Brain Research)

10.000 skritt og skole

Når vi vet at myndigheitene anbefaler at vi går 10.000 skritt hver dag lurer jeg på hvor logikken er når det redusers i antal timar i kroppsøving og fysiske fag på skolen, og antal timer barna sitter stille med teori økes, for å ta prøver i øst og vest, for å kvalifisere seg til å passe inn i standariserte maler for hva som er mest ” samfunnsnyttigt “..for hva, og for hvem.??

En kan skrive stiler ol. og belønnes med gode karakterer, være veltalende og god til å møte andre med ord og smil, men språket er lånt og ikke godt nok fundamentert i seg selv. Det er til for andre, for ros og annerkjennelse.

En uttrykker ikke seg selv, men en forventning om hvordan en burde være. Er det merkelig ungdommen kjenner seg presset og stresset om de ikke fritt kan utvikle sin egen identitet.?

Minner meg faktisk om industriell produksjon av f.eks. kylling, der de blir fòret helt til de ikke klarer å forflytte seg selv.

Utvikling, resultater, effektivisering og profitt kan ikke vokse inn i himmelen og betyr INGEN verdens ting om mennesket bak ikke har det godt, det er rovdrift og gambling med folks ve og vel og det hører ikke hjemme i vår tid….kall det hva du vil, men at det kan ligne systematisk og kynisk utnytting av befolkningen er ikke til å komme fra.

Fysikk, psyke og økonomi

Når vi vet at psykiske og muskel og skjelett lidelser hver koster det norske samfunn kr. 185 mrd.hvert år (Fysioterapi i privatpraksis 1-17-Årg.26) er det kanskje naturlig å lure på om en kan si at vinningen går opp i spinningen?

Det er ufattelige 370 mrd. pr. år. og jeg kan ikke la være med å tro at dette kunne vært redusert om en hadde tenkt litt mer på det store bildet i forhold til folks helse, og ikke kun kroner og ører.

Men, økonomi skal jo gå rundt, for om den stopper opp vil det utvilsomt få store følge slik som samfunnet vårt er innrettet idag, så et annet spørsmål jeg da får er, er dette virkelig med kunnskap og vilje og med overlegg innkalkulert fra styresmaktene….?

Storpolitikk og storøkonomi er ikke min greie, men en behøver ikke være rakettforsker for å forstå at dette er det rene vanvidd.

Med to barn i skolealder mener jeg klart at det burde rettes større oppmerksomhet mot en mer fysisk aktiv skoledag for å veie opp for all den tiden barna sitter stille med teori, ja, kanskje til og med en total endring i måten vi lærer barna våre om arbeidslivet og om livet generelt, dette får bli en annen blogg post.

Alle kan vi selv ta ansvar for at vi får det bedre og det er vår plikt å videreføre dette til barna våre, men skole og myndigheter har også et ansvar for at dette skjer på en måte som ikke volder skade og unødvendig stress på befolkningen. Utfordringene er store og hvordan det kan løses på best mulig måte har jeg ikke svaret på, men å ta utgangspunkt i hvor vi kommer fra og lære mennesker essensen i dette vil i allefall være et er skritt i riktig retning…vi blir nødt til det før eller siden….tror jeg i allefall.

Det ble mye og kanskje litt usammenhengende idag, men jeg hadde bare behov får å skrive ned mine tanker rundt spørsmål jeg stiller meg selv om disse emnene.

Se også videoen der Daniel Wolpert snakker om den egentlige grunnen til at vi har en hjerne.

Ha en god dag:-)

Mvh Kai Kjartan

Scroll to Top