Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Har du kontroll på bevegelsene dine ?

Bedre kontroll på bevegelser vil gi større motstandsdyktighet mot bla. skader, dette er logisk og burde ikke komme som et sjokk på noen, men utfordringen ligger for mange ofte i å gjøre noe, for å komme dit.Her er det jeg kommer inn da dette er noe jeg arbeider mye med i mine behandlingstimer.

Å kunne kontrollere en bevegelse involverer så mye mye mer enn styrke. Det handler om balanse i forhold til vekt, koordinasjon i forhold til hvornår muskler skal fyre i forhold til hvor mye de skal trekke seg sammen for å oppnå det ønskede utfall.

Ved å arbeide med hele kroppen ( for det er jo det en gjør ved f.eks.et løft eller noe) bør en altid ha som utgangspunkt at kvaliteten på utførelsen skal være god. Jeg har skrevet om det før, men jeg sier det gjerne igjen

Hastighet på en bevegelse uten kontroll under vekt belastning er en fullkommen skademekanisme og vil kun føre til i problemer om en ikke forandrer noe.

Derfor er det av aller største viktighet at en skynder seg langsomt ved å bruke tid og nøysomt opparbeide større kontroll av bevegelser. Idretts folk er mestere i å skjule energi lekasjer når de trener og konkurrerer,  derfor skjer det også skader. Ta f.eks.fotball, der er det utrolig høyt tempo med masse skift av retninger og det er ofte ved disse skiftene at skadene oppstår, kroppen klarer rett og slett ikke å følge med på belastningen.

De fleste avrivninger skjer i bindevevet, ikke muskelvev, dette gir derfor en annen innfallsvinkel til hvordan en kan arbeide for å øke sin kapasitet på utsatte områder.

Hvordan kan jeg hjelpe deg med dette lurer du kanskje på?

Ved å nøye gå i gjennom kroppen, kartlegge områder som trenger mer/mindre bevegelse, support, sammen med en bestemt strategi på hvordan dette kan arbeides med. Med behandling og hjemme innsats er sjangsene større for at gleden ved aktivitet kan bli bedre.

Tolv behandlings timer tar det for å komme igjennom hele kroppen om en ønsker å gå igjennom hele programmet. Underveis i dette forløpet vil fokuset både ligge i å øke klientens kompetanse slik at han/hun selv kan øke sin kapasitet og dermed få større/bedre opplevelse av å bevege seg, bedre kontroll skjer også automatisk når en arbeider med å frigjøre begrensede områder i kroppen, det er helt naturlig og det skjer av seg selv ved at energi omdannes.

Dog, skal en huske på at om en ønsker å ytterligere øke sin kapasitet skal en legge inn et større fokus og volum for å komme dit en ønsker. Intet hokus pokus i det, ren skjer logikk.

Mitt poeng er at vi enkelt sagt skal stoppe med å godta raske forlokkende såkalt tidseffektive Quick Fix løsninger og allmenn akseptert nedgradering for standard av vår fysiske helse, utdanne oss selv på de områdene vi mangler kompetanse og ta ansvar for egen kropp og helse.

Takk for din tid!:-)

Mvh Kai Kjartan

Scroll to Top