Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Hvordan er ditt forhold til tyngdekraften?

Tyngdekraften trekker ting og tang inn mot midten, og dette er også noe som gjelder deg, jepp, alle mennesker og levende skapninger trekkes også inn mot midten av jorden.

Tyngdekraften avgjøres av hvor stor massen til et objekt er og da jorden også sirkulerer rundt månen og de andre planetene vil deres masse også påvirke jordens trekk kraft. Dette kan vi bare se på flo og fjære der avstanden og banen til månen påvirker denne rytmen som oppstår to ganger i døgnet.

Hva har dette med din kropp å gjøre spør du? Vel, denne drakraften virker kun i en rett linje og derfor vil det være av den største fordel å ha en kropp som var helt rett på denne linjen når vi gikk. Men, av innlysende årsaker er ikke dette mulig ettersom vi ville bevege oss veldig stivt om vi hele tiden skulle være i en rett linje på underlaget.

Når folk går til forskjellig behandling får de ofte forklart den ene forklaringsmodellen etter den andre på hvorfor de har smerter eller lignende. Det kan være pga. stive muskler, nerve inn klemninger eller at det hele er psykisk. Den bio psyko sosiale modell er den modell som rår i kongeriket idag, og slike ting som kroppsholdning har ingen betydning sier forskere.

Men, hva så med tyngdekraften??

Kan den ha en innvirkning på hvordan vi har det? Jeg mener helt klart, JA, det har den. Om alt trekkes inn mot midten av jorden vil også kroppen din påvirkes av denne kraften, det er uunngåelig. Og alt som ikke står rett oppå hverandre i forhold til tyngdekraften vil lettere trekkes ned.

Så hvorfor er ikke dette bedre undersøkt?

Dette er altså noe vi alltid har visst om og vi har alle hørt ord som, rett deg opp, du har dårlig holdning, ikke lut i ryggen osv.osv….

Folk har gjerne forsøkt å trene vekk dårlig holdning med øvelser i alle retninger, eller de går og får en halvtime ” fix it ” behandling. De får gjerne foreskrevet smertestillende av fastlegen, men oppdager ofte at neste gang de får vondt så er det kanskje på et helt annet sted og de går i gjennom samme runden på nytt.

Det etablerte systemet spiller mer og mer på lag med forsikringsselskapene da de ser at denne måten å arbeide på er god butikk, virkelig god butikk. Vi har også en tendens til å over komplisere ting og ender ofte opp med symptom behandling da det ikke viser noen ting på hverken røntgen eller MR.

Jeg mener at den tradisjonelle måten anatomi og bio-mekanikk blir undervist på idag er foreldet og bygger på kunnskap som er 470 år gammel. Det er på tide med et mer helhetlig og funksjonelt syn på ting, satt i kontekst av hvem som kommer inn og hvordan vedkommende lever.

Det er klart at det er mange faktorer som spiller inn på det totale bildet, men vi kan ikke komme utenom tyngdekraften, den vil trekke i deg helt fra du blir født og helt til du dør. Jo mer du er ute av ” balanse ” jo mer vil den trekke i deg. Dette kan ikke være annerledes.

Grunnleggeren av Strukturell Integrasjon, Dr. Ida P. Rolf sa dette:

” Enkelte personer kan oppfatte sin tapende kamp med tyngdekraften som en skarp smerte i ryggen, andre som lite flatterende kontur av kroppen sin , andre som konstant trøtthet , mens andre som uavbrutt truende miljø . De over førti kan kalle det alderdom. Og likevel, alle disse signalene kan peke på et eneste problem så fremtredende i sin egen struktur, så vel som andre , at det har blitt ignorert : de er ute av balanse , de er i krig med tyngdekraften.”

KMI Strukturell Integrasjon er et behandlings/kroppslig utdannings system som bla. fokuserer nettopp på å bedre menneskers forhold til tyngdekraften ved å forsøke å rette opp i strukturelle ubalanser og bedre kommunikasjon mellom vevs lag for en bedre og smidigere kropp som er bedre rustet til å klare alle hverdagens oppgaver.

Scroll to Top