Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Kompensasjonsmønstre er noe alle mennesker har i større eller mindre grad.

kompensasjonsmønstre

Kompensasjonsmønstre er noe alle har i større eller mindre grad, men hva er det for noe?

Om du leser en anatomibok vil du raskt oppdage at ved beskrivelse av muskler så står det at de har et utspring og et feste. Dette er den modellen vi har lært anatomi på de siste 300-400 år.

Men, virkeligheten er annerledes og vi opplever det også annerledes. Tenker du på når du løfter armen din at du skal bruke øvre armmuskel de første 90 gradene og så øvre skulderblad muskel for resten? 

Kroppen tenker ikke i form av muskler, men i form av nevro motoriske enheter, som det finnes tusenvis av i kroppen. Og kroppen aktiviserer de motor enhetene som fungerte sist vi skulle utføre en bevegelse. 

Kan du se at dette nå gir mening i form av kompensasjons mønstre? Når vi f.eks.får en skade eller ett eller annet vil kroppen helt automatisk forsøke å gjøre det beste den kan for å kunne utføre de oppgaver som skal gjøres. 

Med mindre vi får opptrening/guiding i hvordan vi kan komme ut av dette kompensasjons mønsteret vil dette kunne sette seg i kroppen pga. kroppen husker at dette mønsteret fungerte og derfor vil den holde på det.

Alle kompensasjonsmønstre oppstår først som nevrologiske tilpasninger og skjer automatisk og refleksivt.  Etter et stykke tid vil dette mønsteret sette seg i bindevevet pga.det vil forsøke å støtte opp om denne måten å bruke kroppen på. 

Hvordan kan vi arbeide med kompensasjonsmønstre?

I den tiden vi lever i i dag er mange mennesker ofte satt til å repetere de samme oppgavene dag ut og dag inn på bla. jobb. 

Vi repeterer gjerne også den treningen vi vanligvis gjør, gjerne med musikk i ørene og vi havner i en sirkel som egentlig ikke tar oss noen steder. Dette er hva jeg kaller MINDLESS trening, en trener ut i fra et fokus om å bare få det overstått, uten å være tilstede i selve handlingen.

Derfor inviterer jeg folk til å gjøre noe de ikke er vant til fordi de da blir tvunget til å legge mer merke til hvordan kroppen reagerer og hva som skjer i denne prosessen. 

Hastighet og styrke er ikke ingredienser i denne måten å gjøre ting på pga. det i 99% av tilfellene betyr at en ikke søker kvalitet, men kvantitet.

Bare fordi en kan gjøre en bevegelse/øvelse raskt betyr ikke at en kan gjøre den langsomt.

Ved å gå på oppdagelsesreise i kroppen via bevegelse bygger en en kontakt som er avgjørende for resultatet av prosessen.

Tom Myers viser her hvordan vi bla. kan finne kompensasjonsmønstre i bekkenet.

Joseph Pilates sa det så godt: 

Change comes from movement & movement heals.

Scroll to Top