Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Komprimerede Led, Stor Årsag Til Smerter.

I svært mange tilfelder er komprimerede led en realitet for mange mennesker, og det kan være både smertefuldt og livskvalitets nedsættende.

Muskel og skelet problemer er en meget stor årsag til de skyhøje økonomiske belastninger der påfører våres samfund enormt stor belastning i form af sygemeldinger, smertestillende medicin og endatil operationer, (som nogle gange faktisk kunne været undgået) En vigtig og meget vanlig årsag til de her problemer er at mange mennesker går omkring med sine led i konstant kompresjon, noget der giver grobund for smerter og tidt også kroniske smerter.

imagesLed der er i konstant kompresjon har ingen gode forutsetninger for at fremme god bevæglighed eller for at blive dekomprimerede, om en ikke selv aktivt går ind for det. Det nytter lidt at gå og træne med f.eks. vekter (en relativt vanlig tilnærming) med et led der ikke bevæger seg godt om en har tenkt til at komme ud af den her tidt smertefulde og i mange tilfelder invalidiserende tilstand.

Til sidst bliver den lidende nødt for at opsøge hjelp for at forsøge at komme af med de problemene det her medfører. Led i kompression vil føre til større slid på den brusk der skal forhindre at knoglerne gnider mod hindanden, slidgigt eller Osteoartrit, som er nedbrydning af ledbrusk og er en meget smertefuld tilstand og som også i mange tilfelder fører til udskftning af bla. hofteled og knæ. Inflammation i led (artrit) omtales tidt som ledgigt og er mindre vanlig og rammer flest kvinder.

Et exempel – din ryg – din rygsøjle er en serie af skiver med ryghvirvler i mellem og skiverne er svage til siderne på grund af det bagerste og forreste langsgående ligament/ledbånd der er med til at beskytte den.
Nu kan du måske bedre forstå, hvorfor vi har brug for bedre core/kerne bevidsthed og betydningen af ​​stabilitet i længden af ​​kropen og ikke kompression, som er resultatet fra f.eks. vægt træning, eller fra at sidde i for lang tid ad gangen?
Betingelsen for rygmarvsnerverne vil sandsynligvis være bedre med mere længde i kropen, da det vil give mulighed for en bedre funktion eftersom det bliver mere plads for dem. Restriktioner i midt ryg kan derfor nemt give smerter i lænd og nakke, da kroppen ” henter ” bevægelse der den kan.

Forskning: Mennesker der arbejder med mekanisk forskning, tager et stort stykke og bryder det ned til mindre håndterbare stykker, det kalles reduktionisme. Reduktionisme har en tendens til at fremhæve et perspektiv, mens det ødelægger et andet. Ligesom kropen “ ødelægges ” ved dissection, ødelægges helhed og bevægelsesmønstere ved reduktionisme. Om vi tager fødevarer som eksempel har opdagelsen af bla.calorier og telning af de ikke gjort os nævneværdig tyndere eller mere “ fit ” af den grund. Kropsfedt procenten har sagte men sikkert hellere gået op.

Undervejs og eftersom bevægelses sensitivitet blev mere målbart fulgte bevægelsesforskere andre forskere ved at omfavne reduktionisme.

Bevægelse observation og kategorisering af den blev håndterbart  ved dissection, men betragtningen af helhedlige og fundamentale bevægelser døde. Fundamentale bevægelser bliver lagret som grundlæggende mønstere i hjernen, det gør også tidt gentagne bevægelser. Selv om forskere gerne vil kigge på et mønsters dele skal vi som professionelle behandlere forstå at hjernen genkender sekvændser og bruger de til at generere funktion og realistiske bevægelser. At kigge på enkelt deler kan give klarhed, men at kigge på mønster vil gi et mere helhedlig billede og forståelse.


En mulig løsning: 
Om en derimot har en mer helhedlig behandlings tilnærming til kropen i tillegg til kundskab om hvordan en frigør komprimerede led, og hvordan en arbejder med bevæglsesmønstere, stiller det til rådighed et bedre udgangspungt for den der søger hjelp for sit/sine problemer.  Ved frigøring og dekompresjon av led flyder synnovial (led) vædske bedre rundt og lederne har derfor en bedre forutsætning for at fungere godt, da det gir bedre næring og  smører det. Da nogle led er konstrueret for at være mere bevægelige end andre, f.eks. ankel, hofte og skulder, er f.eks. knæ og lænd mere konstrueret for stabilitet, derfor skal en tilnærme og behandle de forskellig.

Yoga og anden bevægelighedstræning er også et godt supplement til din vanlige træning og du behøver kun lidt gulvplads og meget lidt fantasi for at bevæge deg ind i stillinger og gøre bevægelser du vanligvis ikke gør til dagligt. Dog er en dygtig Yoga lærer uvurderlig for at få den rigtige vejledning.

Den store bevægelse pioneer Moshe Feldenkrais blev engang adspurgt i klassen hvad han anså for at være den primære årsag til de fleste fysiske smerter og dysfunktion, han svarede hurtigt:      ” Mangel på variation af forskellige bevægelsesmønstre.”  

Det er en velkendt sandhed, at den menneskelige krop er lavet og lever for bevægelse og foragter gentagne opgaver.

Ved EasyBodies behandler vi problemer som beskrevet over hver dag, med gode og tidt langvarige reultater. Bestil derfor en tid om du genkender noget af det her så vi kan diskutere dit problem/mål og komme frem til en god løsning der passer deg og din krop.

                                                 Åbne din krop op, ikke luk den ned!

                                      “The whole is more than the sum of its parts”. – Aristotle

Scroll to Top