Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Kosthold og trening er ikke nok for god helse.

båt i soloppgang

Kosthold og trening er ikke nok for god helse og etter snart seks år uten å spise kjøtt, (kun avbrutt ved fire anledninger, til jul for tre år siden, nyttår i fjor, 1.nyttårs dag i år og i starten av Juni) og mye trening gjennom mange år, sammen med en stor nysgjerrighet for helse, selvutvikling og det gode liv mener jeg å ha et grunnlag for å skrive denne bloggposten.

Mitt valg om å ikke spise kjøtt kom etter at jeg så en video om industrialisert kjøttproduksjon fordi det jeg så gikk sterkt inn på meg og valget var derfor enkelt.

En kan nesten ukentlig lese ett eller annet om at kjøtt og da spesielt rødt kjøtt ikke er bra for en og at et plantebasert kosthold er bedre både for helsen og miljøet.

Med hånden på hjertet kan jeg si at min samvittighet i forhold til dyrene er bedre, men jeg er litt mindre sikker på om helsen min er bedre på grunn av dette.

Trening blir også ofte omtalt som en viktig faktor for god helse, men jeg er ikke helt overbevist om at all den treningen folk gjør alltid bidrar til at helsen blir bedre. Grunnlaget for det er at intensiteten ofte er for høy. Her kan du lese en annen bloggpost jeg skrev, om at trening ikke er svaret.

I denne bloggposten vil jeg prøve å begrunne hvorfor, samtidig som jeg også vil belyse en ting mange intuitivt vet, men som vi generelt hører lite om, kanskje nettopp fordi det er så innlysende….

Denne video traileren snakker om plantebasert kosthold i forhold til fysiske prestasjoner, sport og idrett, og etter å ha sett hele hele dokumentaren på Netflix er jeg absolutt mer tilbøyelig til å tro at vi kan klare oss helt fint uten de påståtte mengder kjøtt vi trenger for å yte på høyt nivå .

Det alt spisende mennesket.
Vi mennesker er omnivore, noe som betyr at vi i utgangspunktet er alt spisende, men vår moderne og industrialiserte måte å leve på har tatt oss langt bort fra det vi egentlig er designet til og vi har tilpasset oss et kosthold som langt på vei ikke oppfyller de kriteriene vi trenger.

Vi vet en masse om alle enkeltdeler i maten vår, som proteiner, fett, karbohydrater osv. men, det virker ikke som at all denne spesifikke kunnskapen virker positivt på helsen vår da en større og større del av befolkningen stadig blir tyngre og får flere livsstilsykdommer.

Selv om jeg tenker og mener at kosthold og trening er viktig er det en annen ting som er vel så viktig, om ikke viktigere, døgnrytmen vår.

Døgnrytmen vår skal vi ikke rote mye med uten at det får store konsekvenser for oss. Det er også bevist at f.eks. mangel på sollys forringer helsen vår, spesielt om det pågår over tid. Søvn er en annen ting som vi aller helst ikke skal ha for lite av.


Fra Wikipedia

” Døgnrytme, sirkadianrytme eller cirkadiske (cirkadiane) rytmer er de naturlige døgnsvingningene i levende celler. Rytmene danner en slags indre klokke. Dette er de fysiologiske mekanismene som styrer rytmiske repetisjoner av visse biokjemiske, fysiologiske og atferdsmessige fenomen i planter og dyr.[1][2] Klokken reagerer på vekslingen mellom lys og mørke.


Ordet «cirkadisk» er dannet av de latinske ordene «circa» og «dies» og betyr «omtrent daglig».


Å være i takt med naturens døgnrytme gir viktige fordeler ved overlevelse, og selv dyr som lever i mørke, samt éncellede organismer, har cirkadiske rytmer som i utgangspunkt er selv-styrende. Mange planter og dyr holder styr på sesongene ved hjelp av denne innebygde «klokka», ettersom de samler på informasjon om lengden på de lyse og mørke periodene.

Julestjerner og andre planter ville ikke blomstre til det mennesker mener er rett tid, uten manipulering av lyse og mørke perioder. «Klokka» til dyr som forandrer fargen på pelsen etter sesongene, sikrer at de er blitt hvite før snøen kommer. Den indre klokken stilles inn daglig etter dagslyset.

Kroppens egen rytme er til vanlig noe kortere eller, oftere, lengre enn et døgn. Hos patte- og en del andre dyr er døgnrytmen styrt og regulert av lys som treffer spesielle, lyssensitive ganglieceller i netthinnen.

Laboratorie dyr som lever i totalt mørke, lever etter sine egne korte eller lange døgn, rytmisk, men ikke i takt med det 24 timers døgnet.”

Hva betyr dette for oss?

Dr. Jack Kruse er en kanadisk nevrokirurg som snakker om en helt annen tilgang til god helse enn kun kosthold og trening, og det er sollyset og hvordan det påvirker mitokondriene våre som produserer energi.

Solen stimulerer mitokondriene våre til å lage energi.

Solen er kilden til alt liv her på jorden, men via media hører vi ofte at solen er farlig og at vi bør beskytte oss mot den. D vitamin (egentlig et hormon) som er essensielt for oss er et annet viktig element som vi får i sin beste og reneste form fra solen.

Dr. Kruse sier at det å bli eksponert for sollyset, og da spesielt tidlig om morgenen ved soloppgang er mest potent til å gjøre dette pga. kvaliteten i lyset et best på denne tiden av døgnet. Dette er noe av det viktigste vi kan gjøre for å påvirke helsen vår i riktig retning.

” Om det er én ting du skal gjøre resten av ditt liv så er det å stå opp tidlig om morgenen når solen står opp og se mot den.” – Dr.Jack Kruse

Blått lys som finnes i inne belysning, mobiltelefoner, datamaskiner og fjernsyn påvirker hvordan kroppen vår produserer melatonin som er et hormon som produseres i totalt mørke og som påvirker søvnen vår.

Vår døgnrytme er også veldig ofte preget av at vi oppholder oss mye innendørs og at vi derfor ikke får sjansen til å absorbere sollyset slik vi er designet for.

Her er en artikkel om kunstig lys i relasjon til kreft.


” You need to fix your circadian biology before you can use food as medicine. Until you do that you’re pissing in the wind.” – Dr. Jack Kruse

Hva er det egentlig vi driver med og hva ville du være villig til å «ofre» for å oppnå en større tilhørighet med naturen ?

Om vi tenker oss at jordens alder komprimeres ned til ett år så har vi vert her i 23 minutter. 
Og de siste 200 år der vi har oppnådd det vi nå har oppnådd, utgjør kun ett skarve sekund av dette.‬
Den eneste måten å redde verden på er å tilkoble oss til naturen igjen. – fra dokumentaren i linken under.

Her er en dokumenter som tar for seg viktigheten av at vi gjenopptar en større kontakt til naturen. For å se den skal du bare registrere en e-mail adresse.

Dette handler om livsstil folkens, hvordan vi kan forandre oss selv ved å virkelig ta inn over oss at vi er barn av naturen og leve mer i pakt med den. Er du villig til å gjøre denne forandringen ?

Disclaimer – det jeg skriver om her er mine betraktninger, tanker og ideer og er IKKE et forsøk på å overbevise deg eller på noen annen måte snakke ned medisinsk behandling. Min hensikt er kun å belyse, i mine øyne viktige temaer som mainstream media gjerne ikke snakker om.

Kai Kjartan

Scroll to Top