Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Kronisk holdte mønstre – virkeområder for strukturell intergrering – del 1

kronisk holdte mønstre


Kronisk holdte mønstre, langvarige smerter og tilbakevendende problemer i kroppen er dessverre en realitet for mange mennesker.

For at noe skal graderes kronisk skal det ha vedvart i tre mnd.eller mer. Dette er jo en trist beskjed å få da folk ofte tror at det vil vedvare resten av livet, der smertestillende og lindrende behandling er eneste alternativ.

Beskjeden om at det er blitt kronisk etterfølges gjerne av ordene, ” det skal du derfor lære og leve med. ”
Dette synes jeg slett ikke er tilfredsstillende nok.

I dagens samfunn med all verdens teknologi og medisiner er muskel og skjelettproblematikk allikevel virkelig en kjempe, både når det kommer til utbredning og økonomi.

Vår kropp har ofte en bestemt måte å bevege seg på, dette kommer bla.av måten fasciaen/ bindevevet organiserer kroppen vår på og hvordans ens ulike kompensasjonsmønstre går. Disse mønstrene er alltid tilstede på en eller annen måte ved kroniske smertetilstander.

Det er ofte i disse kronisk holdte mønstre (jeg har sett det mange ganger) hemmeligheten og løsningen ligger.

Etterhvert som livet skrider frem opplever vi jo forskjellige ting, hver og en. Noen blir utsatt for en ulykke eller flere, andre opplever store følelsesmessige påkjenninger, andre igjen har et gjentagende bevegelsesmønster i forbindelse med jobb eller idrett.

Alt dette påvirker kroppen vår og det oppstår symptomer som gjerne kommer gradvis, etterhvert blir de så kompliserte og sammensatte at det ofte er umulig å vite hvor problemene kommer i fra.

Derfor ender mange i en evig runddans med forskjellig behandling og trening.

Muskel og skjelettplager genererer enorme utgifter hvert år men blir desverre allikevel ikke rigtig tatt på alvor.

Strukturell Integrering kan løse opp i disse kroniske holdte mønstre på en effektiv måte da vi arbeider systematisk med kroppens sammenbindende vev så det gir rom for mere plass og mere bevegelse i kroppen.

Ved kroniske plager utføres denne behandlingen over tolv ganger(jo en kan få kjempegode resultater med mindre enn tolv ganger) for best resultat, der de ideelle behandlingsintervallene ligger mellom 5-10 dagers mellom rom.

Behandlingen kan være et ledd i et tverrfaglig samarbeid med f.eks.kiropraktor, fysioterapi, trening eller andre.

Har du spørsmål angående tilbakevendende problemer eller kroniske plager i kroppen, og eller har prøvd mye forskjellig behandling, skriv til meg via dette kontakt skjemaet , og jeg vil forsøke å svare deg så raskt som mulig om hvordan vi evt.kan arbeide sammen.

Scroll to Top