Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Kroppslig – kinestetisk intelligensEvnen til kroppskontroll og til å behandle ting med dyktighet, og dermed være i stand til å uttrykke seg fysisk, være idrettsaktiv og kunne utføre mange forskjellige ting med kroppen. Bevegelser og fysiske aktiviteter er svært viktige. Barn og voksne som er sterke på dette området, er ofte mer selvhjulpne i forhold til andre.

De søker ofte kroppslige utfordringer, har gode reflekser, liker å bruke sansene sine og finner glede ved nesten all form for bevegelse. Disse menneskene blir «slitne» av å sitte stille for lenge om gangen. De har gjerne god koordinerings evne og god motorikk. De har ofte god balanseevne og har god kontroll på det de foretar seg med kroppen sin.

Da det idag bare blir mer og mer reduksjon i den fysiske utdanningen på skolene er det viktig at en selv tar et tak i dette. Mitt poeng med denne posten er å gi deg noen tips til hva du kan gjøre selv, elene eller sammen med barna dine eller venner. Du behøver ikke se på det som trening, men som en måte for å holde hele systemet ditt våkent og klart til forskjellige utfordringer, for tross alt:

Bevegelse er hovedgrunnen til at vi har en hjerne.

Se også denne reportasjen fra Tv2 der de også sier at bevegelse har større innvirkning på hjernen.

Det er mange måter å forbedre sin kroppslige intelligens på og jeg gir deg noen eksempler på hvordan dette kan se ut.

Kaste og fange ting – dette virker kanskje enkelt, men for et barn er dette en krevende oppgave. Dette utvikler hånd øye koordinasjon. Start der ditt barn eller der du selv er og bruk forskjellige gjenstander med varierende størrelse. varier ogås gjerne i avstanden.

Balansering – er en forutsetning for. Her kan du bruke alt mulig som nedblåste trær, fortauskanter, streker på bakken (det er mer utfordrende når en kommer opp fra bakken), i det hele vær kreativ. Stå på ett ben, med og lukkede øyne, gå på tå. Håndstående er også en utrolig god måte ettersom alt snus opp ned.

Sparke ball – fungerer litt som kaste og fange ting. Her kan du starte med å stå stille for etterhvert å begynne å småløpe mens dere sparker ballen mellom dere. Varier med avstand og hastighet.

Danse – å danse er en ypperlig måte for å bedre koordinasjonen i kroppen på der en hele tiden varierer i bevegelses mønsteret sitt og utfordrer seg selv med både balanse, smidighet og styrke.

Hinderløype – gir deg litt av alt. Her kan du legge inn hopping, kryping, klatring, balansering, kaste og fange, sparke ball osv. fantasien setter grensene.

Spill et instrument – å spille et instrument setter store krav til organisering av kroppen din i form av kontroll og koordinasjon av fingre, armer og ben.

For flere tips kan du også sjekke ut mitt #bevegdegbedre2016 prosjekt som du vil finne her inne på bloggsiden. Ved å implementere disse bevegelsene inn i hverdagen din vil du også kunne øke din oppmerksomhet og KQ.

Variasjons mulighetene er uendelige, og svaret ligger nettop der….å variere i måten du bruker kroppen din på.

Om du opplever utfordringer i forhold til noe av dette er du velkommen til å kontakte meg da det mange ganger kan hjelpe med frigjøring av låste områder i kroppen.

Scroll to Top