Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Mange Meninger Om Kroniske Smerter

Vi har alle en oppfattelse av hva kroniske smerter er, og mange mennesker tror dessverre at kronisk betyr for altid, eller at det er en tilstand som det ikke kan gjøres noe med.

Definisjonen kronisk betyr, at det utvikles langsomt, er langvarig eller tilbakevendende, og i praksis settes skillelinjen mellem akutt og kronisk som regel ved et halvt år, men det er slett ikke ensbetydende med at det er noe som vil vare livet ut.

Om du snakker med en lege, vil hans tilgang til kroniske smerter vere basert på hans kunnskap og erfaring, dvs. hvordan han pleier å gjøre ting.
Man vil typisk få en resept på smertestillende medisin og ofte en henvisning til fysioterapeut eller scanning/MR for å utelukke alvorlig sykdom. Det er helt forståelig og fornuftigt.

Hvis du snakker med en kiropraktor, vil hun/han typisk si, at det kan komme fra låsninger i rygg eller bekken, hun vil undersøke deg og behandle med de umiskjennelige “ knekk “ som kiropraktoren jo er kjent for. 

En kirurg ser det ut fra sin synsvinkel og vil finne en behandlings løsning/inngrep ut fra sin kunnskap om, hva som er galt. En akupunktør likeså.

Psykoterapi, psykologi og mange andre fagområder har deres egen måte å gripe problemene an på, da det jo ofte er komplekse sammensatte faktorer, som spiller inn.

En annen viktig faktor er vårt kosthold som har en stor innvirkning på våre liv. Her spiller inflammasjon i vevet på celleplan en viktig rolle ved kroniske smerter i form av matvareintolerance og dertilhørende allergier. Det er mange som tror, at gåten til blandt annet fibromyalgi ligger her.

På grunnlag av det jeg har nevnt over velger jeg å skrive om denne problemstilling sett ut fra min egen synsvinkel og min erfaring fra behandling av kroniske smerte tilstander.

Mange av de klientene, som kommer til meg, søker hjelp på grunn av kroniske smerter et eller annet sted i kroppen. Det kan dreie seg om spenninger eller annet ubehag i skuldre, nakke, rygg eller korsrygg, og mønsteret er ofte, at det kommer og går.

Kanskje er det problemer med korsryggen, og vedkommende passer på i frykt for kramper og smerter. Av og til er deres smerte(r) så alvorlig(e), at det går ut over livskvaliteten. De har kanskje forsøkt forskjellige behandlinger, som i mange tilfeller kun gir midlertidig effekt.

Da de ikke oplever varig lindring/endring, blir deres frustration ofte til resignasjon. Smertebeherskelse blir deres mål, ikke å bli fri for smertene sine.

Kompensasjonsmønstre kan være årsak til kroniske smerter.

Folk kommer med symptomer i en eller annen form, og symptomer er en del av mønstre. Disse mønstrene har elementer fra:

– skjelettsystemet, i form av subluksasjoner (nesten ute av ledd), eller hvor skjelettet er  ute av linje.

– det nevro-muskulere system, triggerpunkter og endeplatesvakhet, hyper – eller hypo-trofi (hhv. øket og minsket muskelmasse)

– bevegelsesapparatet, som å løfte skuldrene opp for å skrive på tastaturet, eller f.eks.snu på hodet når du snakker i telefon.

– eller fascia/bindevevssystemet, i form av fortykning eller forkortning, som gir restriktioner  i bevegelse.

Kroniske spenningsmønster og tetthet er ikke noe nytt. Vi har alle dem, og de støtter og hjelper oss i alt hva vi gjør. Våres kroniske mønstre er utviklet og basert på, hvordan vi bruker  kroppen vår.

Det er en langsom prosess, og for å forstå den kan man sammenligne med, hvordan et bonsai-tre blir utformet: Gartneren pakker en tråd av stålwire rundt en gren og bøyer den i den ønskede retning.

Måneder senere fjernes metalwiren, og grenen vil forbli bøyd. Strukturen i grenen, hver eneste trefiber, har vokst, så det blir støttet i denne tilstanden. Det samme skjer inne i kroppen vår.

Hvis vi sitter, står og er aktive på samme måte, dag ut og dag inn, år etter år, tilpasses kropsstrukturen vår til å understøtte denne bruken. Slik formes bla.våre karakteristiske bevegelsesmønstre, som er unikt for hver og en av oss.

Mange tror, at det henger sammen med gener, men nyere forskning viser nå, at de cellene (fibroblaster) som produserer bindevev, påvirkes av hvordan vi bruker vår kropp. Både mekanisk og kjemisk påvirkning påvirker fibroblastene og hvordan de produserer fascia.

Jeg ser jo selv hvordan mine egne barn langsomt blir formet, helt fra de var babyer og frem til i dag. Det er en helt naturlig prosess og det skjer for oss alle.

Her er en artikkel om hvordan fasciatykkelse kan bidra til  smerte.  

Kroppsstrukturen vår.

I min behandlingsform, Strukturell Integrering er kroppsstruktur et begrep, som anvendes til å beskrive skjelettet vårt, som flyter inne i det fasciale (bindevevs) nettverket, og hvordan dette nettverket omslutter hele kroppen vår i forhold til skjelettet og påvirker oss i relasjon til tyngdekraften.

Den underliggende strukturen vår formes av spenninger i og omkring dette nett, og ved å avbalansere det og gjenoprette den underliggende struktur til en mer avbalansert tilstand, vil skjelettet komme mer på linje eller stå relativt bedre i forhold til hver enkelt struktur.

Tenk deg at knoklene dytter utover, og mykvevet trekker innover, ved ubalanser i dette forholdet, påvirkes hele strukturen, og smerter kan oppstå der hvor kjeden er svakest.

Betegnelsen på dette kalles tensegritet og beskriver balansen mellom trekk og kompresjon.

Dette fasciale nettverk er et innviklet vevd fibernettverk, hovedsaklig sammensatt av collagen og elastin. Det gjelder for hele kroppen og omslutter knokler, muskler, nerver, blodårer, hjerne og indre organer.

Det vil si, at det fasciale nettverket organiserer alle vev, holder ting på plass, også i forhold til hverandre.

Enhver belastning, som har vert i kroppen i mer enn et par måneder, holdes nå på plass av dette fasciale nettet, ettersom produksjonen av bindevev skjer i takt med den belastningen den utsettes for.

Kroppsholdningen, vanlige bevegelsesmønstre, selv kroniske smerter vedlikeholdes av dette fasciale nettverket.

En fellesnevner for hvorfor restriksjoner i bindevevet kan gi smerter, er at det blir dehydrert, dvs. uttørket. Når det bliver uttørket, mister det smidigheten og kan ikke lenger opprettholde optimal funksjon og gi oss den støtten det skal.

Strukturel Integrering er en behandlings metode som ofte kan ha god effekt på kroniske smertetilstander, fordi vi arbeider med å frigøre og avbalansere underliggende struktur, altså skjelettet.

Kroniske smerter er alltid forbundet med og vedlikeholdes av et systematisk, strukturelt eller funksjonelt mønster. Eksempelvis kan en forskyvning av ryggraden gi nakkesmerter.

En skeiv ryggrad kan igjen føre til problemer i bekkenet.

images-4

Problemer i bekkenet kan bety ujevn støtte fra ben og føtter. Smerten i nakken kan være et symptom på, hvordan det fasciale nettet forskyver skjelettet. Smerten i nakken kan ikke løses ved å korrigere nakken alene (jo, noen ganger).

Løsningen skal finnes ved å se på hele kroppen. Ellers vil de underliggende forskyvninger, som fortsette, og det ender ofte med tilbakevendende symptomer. Strukturell Integrering, uansett hvilke vev vi arbeider med, skjer alltid i kontekst til hele kroppens mønster.

PS. Det skal nevnes at forskning ikke viser noen tydelig sammenheng mellom f.eks.dårlig kroppsholdning og smerter, men det betyr ikke at en skal avskrive det helt for det.

Spesielt for kroniske og mangeårige mønstre, er det ikke nok å kun frigjøre muskulære spenninger, selv om det absolutt er en god start.

Frigjørelse og reposisjonering av det fasciale vev, sammen med re integrasjon av bevegelsesmønstre, så de enkelt holder sin rette plassering, er en oppgave for SI.

I den forstand kan SI ses som en følgesvenn til kiropraktikk , osteopati eller annen behandling, men i stedet for å dytte knoklene tilbake på plass, justerer vi de fasciale “ wirer “, så de blir på sin plass og den nye tilpasningen blir rett og slett en del av hvem du er, ikke noe man skal arbeide på eller gjentatte ganger oppsøke en praktiserende behandler for å vedlikeholde.

Kan en bli fri for sine kroniske smerter?

Normal prosedyre innenfor tradisjonell skolemedisinsk behandling er først og fremst å utelukke alvorlig sykdom som den bakenforliggende årsak til kroniske smerter. Smertedempende og korrigerende øvelser er ofte tilbudet en får for å bli fri for smertene, noen ganger tilbys også operasjon.

Men denne fremgangsmåten gir i mange tilfeller ikke et langvarig resultat, kanskje fordi en deler kroppen opp i enkelt bestanddeler og ikke ser på at systemet skal fungere som en helhet.

Ved Strukturell Integrering ser man på helheten ved å vurdere kroppsholdning, funksjon og tilgjengelig potensiale .

Behandlingen er designet for å systematisk befri, utvide, frigøre og justere mykvev/bindevev. Det er en systematisk og progressiv behandling som utføres over tolv ganger for best resultat.

Det er en dyptgående, betydelig behandling med anatomisk presisjon der resultat av SI ofte inkluderer forbedret kroppsholdning, balanse, bevegelighet, mindre smerter, mer energi og generelt mer vitalitet i hverdagen. 

Bedre organisering av kroppen oppnås ved direkte manipulasjon av kroppens fascia, kombinert med bevegelse utdanning der det hele handler om å gi kroppen ny informasjon og deretter gi den tid til å organisere seg rundt den.

Ved å studere klienten både stående, og i generell bevegelse, får jeg nyttig informasjon som gir en bedre forståelse av gamle potensielt smerteskapende mønstre, noe som gjør at behandlings forløpet blir enklere å legge opp.

De fysiske forandringene, vi foretar ved Strukturell Integrering, gir deg mulighet til å bruke kroppen din annerledes, mere effektivt, med mindre restriksjoner og kan være et godt supplement til annen behandling, da kroniske smerter ofte har et komplekst sammensatt bilde.

Om du har spørsmål til hvordan jeg evt.kan hjelpe deg er du velkommen til å ta kontakt.

Her kan du også laste ned min gratis e-bok for å lære mer om smerter.

Scroll to Top