Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Myofascial Release

Myofascial Release er en trygg og i mange tilfeller veldig gunstig hands-on teknikk der det brukes mykt vedvarende trykk for å bla. lindre smerte og gjenopprette bevegelse.Fascia er et ” tids element ” som betyr at den formes og tilpasser seg bruk over tid og har og gjøre med viskøs flyt og det piezo-elektriske fenomen som beskriver forholdet mellom mekanisk belastning og elektrisk spenning i faste stoffer, der lav belastning (lett trykk) påført sakte vil tillate det visko-elastiske medium (fascia) til å forlenges.

Traumer, betennelsesreaksjoner, ensidig bruk/overbelastninger, inaktivitet og /eller kirurgiske prosedyrer skaper myofascielle restriksjoner som kan produsere strekk og press opp til ca 900 kg. per kvadrattomme på smertesensitive strukturer og vil ikke kunne sees i mange av de vanlige testene (røntgen, myelogrammer, CT skannere, elektromyografi, osv.)

Bruken av myofascial release tillater oss å se på hver pasient som et unikt individ. Behandlingen utføres hands-on hvor vi bruker et mangfold av myofascielle release teknikker og bevegelses undervisning. Det fremmes dypere uavhengighet gjennom opplæring i riktig kropps mekanikk og bevegelse, selvbehandlings instruksjon, forbedring av styrke, fleksibilitet, postural og bevegelses bevissthet.

Hands – On Behandling

Myofascial release behandling utføres direkte på huden uten oljer, kremer eller maskiner. Dette gjør at det opprettes en fysisk dialog mellom behandler og klient, noe som er veldig viktig for å finne riktig mengde av vedvarende press for å få en frigjøring av restriksjoner i fasciaen. Fraser som….vondt skal vondt fordrive er bare…en tullete gammel frase uten hold i.

Myofascial Release brukes ved en rekke tilstander som bla:

ryggplager, hofteplager, nakke plager, skuldre, bekken, fibromyalgi (lindrende) , hodepiner, fotproblemer, balanse problemer, nedsatt bevegelse, dårlig kroppsbevissthet, dårlig kroppsholdning mm. Enkelt sagt så prøver vi å forbedre kroppens sensoriske og motoriske kommunikasjon.

Tak kontakt her om du tror Myofascial Release kan være noe for deg.

Scroll to Top