Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Natur og bevegelse hører sammen med oss, trening er kulturelt betinget.

natur


Natur og trening kan absolutt kombineres og det er utvilsomt mange fordeler ved dette, 

og derfor ønsker jeg å skrive litt om det innlysende temaet om at bevegelse ligger i vår natur, mens trening er kulturelt betinget.

Trening som vi kjenner det var aldri en del av den opprinnelige planen da det ikke er biologisk naturlig for oss å trene, å være i god form skjedde helt av seg selv, forstått på den måten at når vi f.eks.skulle finne mat ville vi se på hva de andre rundt oss gjorde og så ville vi ape etter det vi så. Monkey see monkey do.

Menneskene den gang fikk også mye gratis trening uten i det hele tatt å tenke på det som trening, det er vår  såkalte moderne livsstil som tuller tingene til for oss ved å påstå at vi skal trene.

Det er ganske innlysende at en time med trening pr.dag aldri kan veie opp for det vi er ment til å gjøre når det kommer til bevegelse.

Paradokset er jo at vi vet at fysisk aktivitet er viktig (det viser jo forskning) men trening kan kun utgjøre en liten del av det vi har behov for i form av bevegelse.

Jeg tenker da på at vi er laget for å tilbringe mye av tiden vår til å finne mat ute i naturen og dette ville innbære en hel del forskjellig bevegelse som gåing, løping, klatring, kryping, graving osv.

Den ultimate hensikt med bevegelse er at vi skal kunne forflytte oss for å kunne formere oss og tilpasse oss de forskjellige miljøene vi befinner oss i.

Desværre er det mange som mener trening med høy intensitet er det beste,  og de lokkes ofte til treningskjedene og deres høyintensive “ tidsbesparende “ programmer og ender desværre opp med å bli skadet pga. kroppen slett ikke er tilpasset denne belastningen.

Trening er kompensasjon, underholdning, tidtrøyte og for mange oppfattes det i tillegg som et nødvendig onde for å tape vekt eller se godt ut.

Kroppen vår har en unik evne til å tilpasse seg ulike former for belastning, men jeg mener det utvilsomt er for mye fokus på spesialisering og dermed spesifikk belastning fra tidlig alder, og en glemmer det kjempeviktige og langsiktige aspektet ved å ha en allsidig kapabel og bevegelig kropp.

Den anerkjente pioneeren Moshe Feldenkrais sa at vårt største problem som mennesker er mangel på variasjon i bevegelse. Uansett vil det aldri være feil å lære om kroppen, hverken fysisk eller psykisk og aller helst at det ikke finnes noen separasjon mellom de to.

Om du liker klangen i naturlig kan du sjekke ut denne videoen fra MOVNAT, som raffinerer og effektiviserer de bevegelses mønsterne som alltid har vert der.

La bevegelse forme kroppen og sinnet ditt – Erwan Le Corre.

Jeg sier det gjerne igjen, bevegelse ligger i vår natur, trening er kulturelt betinget.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om hvordan du kan lære eller begynne å bruke mer bevegelse i din hverdag, eller du kan laste ned min eBok ved å skrive deg opp til nyhetsbrev slik at du kommer i gang med bevegelse.

Takk for din tid!

Mvh Kai Kjartan

Scroll to Top