Easy Bodies

Ofte stilte spørsmål

Strukturell Integrering (SI) er bløtvevs manipulasjon i en serie på tolv ganger og utdanning i din egen kropp, designet for å endre kroppsholdning, bedre strukturelle og bevegelses begrensninger og forbedre samspillet mellom kropp og hjerne.

Det meste innen muskel og skjelett problematikk kan behandles med Strukturell Integrering.

Men det stilles ingen diagnoser eller på noen måte påstås at ting kan kureres, det er heller ikke det som er målet. Alle teknikker utføres langsomt da vi forsøker å frigjøre bløt vevs restriksjoner for å øke bevegelses kvalitet og bevisstheten rundt din egen i kropp.

Resultater av ulik art kan oppstå umiddelbart eller det kan gå en stund før en kjenner forandring,  dette er veldig individuelt og ingen garanti og det kommer an på flere faktorer, som bla.arbeid, livssituasjon, mengde stress i livet, tidligere skader/sykdom osv.

Les mer om fordelene her.

Mellom 5-10 dagar i mellom behandlingene er ideelt, men det kan gå opp til en mnd. mellom hver behandling, litt avhengig av situasjonen.

Hver behandling bygger på den forrige, slik at det altid er progresjon i forhold til hvor og hva en jobber med i forhold til underliggende kompensasjons mønster.

 

SI er utviklet for å dekke hele kroppen for å øke fysisk, mental og energetisk kapasitet/potensial/ tilpasningsdyktighet og etter tolvserie behandlingene er det lagt opp til en lengre pause for å la arbeidet sette/integrere seg i kroppen og i forhold til tyngdekraften.

 

Mange opplever at de får mer energi, bedre bevegelse, mindre smerter og bedre bevissthet rundt sin egen kropp, underveis og etterpå.
Dette er noen av de vanligste tingene, noen kan også oppleve at gamle symptomer og følelsesmessige reaksjoner dukker opp.

Det beste rådet da er å la det skje slik at kroppen kan få lov til å bearbeide det og komme videre. Om dette ligger utenfor min kompetanse sendes du videre til kyndig personell.

 

Det er veldig individuelt, men denne måten å arbeide på forsøker å legge til rette for at forandring skal kunne skje ved å hente ut og styrke kroppens egne i boende resurser.

Det legges opp til en at en prøver å kjenne etter i kroppen hva som skjer for å skape bedre oppmerksomhet rundt den. Mange mennesker lever mye oppe i hodet og «glemmer» å komme inn i og kjenne etter i kroppen.

Å gjøre mye spesifikke styrkeøvelser vil kun legge nye kompensasjonsmønster oppå de gamle og det er ikke gunstig i det lange løp fordi det jo er disse vi prøver å nøste opp i slik at forandring skal kunne skje.

 

Strukturell Integrering er en unik behandlingsform, designet for å behandle hele kroppen og for å øke sjangsen til å nøste opp i restriksjoner og ugunstige kompensasjonsmønster som ikke fungerer eller skaper smerter.

Plager over lengre tid vil ofte påvirke hele kroppen og nettopp derfor er denne serien spesial designet til dette formålet.

Men, det er ikke hugget i stein at en skal gå igjennom alle tolv timene, (noen klarer seg med mindre, andre skal ha mer) men, for å dekke hele kroppen og øke sjansen for at forandring skal kunne skje er tolv timer et godt utgangspunkt da vi følger prinisippene i Anatomy Trains.

Nei, etter de tolv behandlingene kan det med fordel gå en periode på 3, 6, kanskje 9-12 mnd før en kommer inn igjen for en tune up, med en mer avansert serie på tre behandlinger om en vil arbeide videre.

Strukturell Integrering kan stå helt alene som behandlingsform eller den kan kombineres med fysioterapi, osteopati, kiropraktikk og andre.

 

Scroll to Top