Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Strukturell Integrering

IMG_3254

Strukturell Integrering ( SI ) er designet for å systematisk resette en persons kropp til sin naturlige tilstand av balanse og funksjon i relasjon til den konstante påvirkning av tyngdekraften.

Strukturell Integrering har vist klinisk positive resultater på langvarige/kroniske problemer og dette kan kanskje ha en årsak i at en ser på hele mennesket og arbeider med de bakenforliggende årsaker til det aktuelle problem.

Resultat av Strukturell Integrering inkluderer ofte forbedret kroppsholdning, balanse, bevegelighet, mindre smerter, mer energi og generelt mer vitalitet i hverdagen.

Bedre organisering av kroppen oppnås ved direkte manipulasjon av kroppens fascia (bindevev), kombinert med bevegelses utdanning der det handler om å gi kroppen ny informasjon og deretter gi den tid til å organisere seg rundt den.

Bindevev eller fascia er det beskyttende og støttende vevet som omslutter hver muskel og som danner en matrix som støtter alt vev i kroppen. 

Med tiden, under stadig påvirkning av tyngdekraften, oppstår mindre god organisering i kroppen med mer restriksjoner som resultat.

Strukturell Integrering tar for seg disse strukturelle og funksjonelle kompensasjonene som oppstår som en følge av dette.

Strukturell Integrering utføres ofte under en serie på flere behandlinger og for optimalt resultat skal det 12 sessioner til, men også enkeltbehandlinger kan være nok for å frigøre kroppen til en mer naturlig kroppsholdning og bevegelse.

Dette er dyptgående, betydelig arbeid med anatomisk presisjon og resultatene er gjerne mer langtvirkende og kroppen kan justere seg i større eller mindre grad i flere måneder etter behandling ettersom integreringen finner sted over tid. Strukturell Integrering bygger også på kunnskapen om kroppens bevegelser  gjennom arbeidet til bla. Judith Aston, Moeshe Feldenkrais og Emilie Conrad.

Øvelser relatert til klientens spesifikke bevegelsesmønster og behov blir individuelt utformet for å gi klienten best mulig grunnlag for selvhjelp.

Det skal også nevnes at en ikke trenger å ha noen problemer i det hele tatt for å få utbytte av Strukturell Integrering, da vi også arbeider med potensial økning i forhold til sport og hverdag.

NB! Strukturell Integering er kontraindisert for de med infeksjoner, feber, akutt betennelse og nylige traumer. Noen former for rheumatoid arthritis, alvorlig osteoporose eller osteomyelitis er også kontraindisert.

Some individuals may percieve their losing fight with gravity as a sharp pain in their back, others as the unflattering contour of their body, others as a constant fatigue, yet others as an unrelentingly threatening environment. Those over forty may call it old age. And yet all this signals may be pointing to a single problem so prominent in their own structure, as well as others, that it has been ignored: They are off balance. They are at war with gravity.

Scroll to Top