Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Sensorisk input driver motorisk output.

mann står på hendene for sensorisk input

Sensorisk input driver motorisk output og det sier jeg fordi kroppen vår i aller høyeste grad er en sensorisk organisme som responderer på alt rundt oss (uansett om vi bevisst merker det eller ikke) og for å optimalisere hvordan vår kropp opererer vår motorikk er det derfor smart å gå den sensoriske veien først.

Det vil sette oss opp for en mer bevisst oppfatning rundt kroppen vår og hvordan vi kan arbeide med den for å øke vår motoriske kapasitet.

Folk hamrer generelt for mye løs på kroppen sin, ofte som en slags straff for det de spiser, istedet for å kultivere det den egentlig skal, samle, tolke og formidle innkommende informasjon så den enklest mulig kan tilpasse seg ulike situasjoner og bruke minst mulig energi ved bevegelse.

For eksempel. Ustabilitet og stabilitetsproblemer har lite å gjøre med styrke, men mer å gjøre med motor kontroll og addresseres forskjellig. Styrke er viktig, men ikke på bekostning av helt fundamentale ting som skal fungere først.

Musklene gjør hva hjernen forteller de skal gjøre. Hverken problemet eller løsningen er å finne i musklene. – Anat Baniel

Dette er kanskje logisk for noen, mens det for andre ikke virker å gi noen mening da de kanskje tror at bare de begynner å trene så vil det bli bedre. Dette er en sannhet med modifikasjoner da en ofte har forskjellige ubalanser og kanskje også dysfunksjoner i kroppen etter skader o.l.

Det kan være begrensninger i ledd som ikke har fullt utslag og som da vil begrense bevegelseskapasiteten, eller det kan være arrvev eller andre sammenfiltringer mellom vevslag som påvirker og begrenser hvordan kroppen fungerer.

Strukturell Integrering er et system for mykvevsmanipulasjon og bevegelsesopplæring designet for å:

• Løfte kroppen ut av sitt akkumulerte, ineffektive strukturelle mønster, som arbeider mot en rolig (uforstyrret) justering rundt tyngdekraften.

• Frigjøre fasiale adhesjoner og gjenopprette normal glid og hydrering mellom lag av bindevev for å fremme responsiv bevegelse og belastningsfri vevstone.

• Gjenopprette full kinestetisk utfylling i hele kroppsbildet for nøyaktig romlig oppfattelse og interoceptiv bevissthet, noe som fører til en mer robust autonom selvregulering.

Strukturelle integreringsteknikker og strategier, som de fleste manuell terapier, praktiseres en-til-en i en terapeutisk setting. 

Strukturell integrering er anvendelig i mange situasjoner: i rehab og pre-hab, for vedvarende muskel og skjelett plager, bedre sensorisk input, for å fremme utviklingsspørsmål, som forebygging av skade, for å lette somato-emosjonell frigjøring og traume oppløsning, for å redusere stress og autonomt indusert angst, som en antialdrende tonic, eller for ytelsesforbedring, enten atletisk eller kunstnerisk.

Strukturell Integrering er i hjertet imidlertid en pedagogisk prosess, et intensivt kurs i kroppens struktur og din oppfatning av den. Da vi arbeider med hele kroppen vil sjansen for at vi får bedre sensorisk input være stor, med dertilhørende bedre motorisk output pga. den interne kommunikasjonen i hele systemet kan blir bedre.

Vanlige svar på arbeidet inkluderer mykere bevegelser, bedre justering, redusert smerte, økt tilgjengelig energi, mer uttrykkelig kommunikasjon, bedre sensorisk input og en følelse av å være mer hjemme i kroppen sin.

I denne videoen snakker Tom Myers om hvordan Strukturell Integrering er designet og formålet bak.

Bestill Strukturell Integrering her.

Mvh
Kai Kjartan

Scroll to Top