Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Sensorisk Motor Amnesi, hva er det ?

sensorisk motor amnesi

Sensorisk Motor Amnesi – beskriver ineffektive mønstre av muskulær aktivering som er så vanlige at en ikke kan fornemme eller kontrollere dem.

For eksempel, du kan ha glemt/redusert evne til hvordan du kan slappe av områder som nakke, nedre rygg og skuldre, eller hvordan du aktiverer muskler som i setet eller magen. Dette fører til svakhet, ineffektivitet, dårlig koordinering og til slutt ofte smerte.

Sensorisk motor amnesi – endrer måten en person beveger seg på, og hvordan de opplever seg selv fra innsiden (interosepsjon).

Hvordan utvikles SMA? 

Gjennom mangel på bevegelse eller ved smerte. Mangel på bevegelse ledsager også vevs dehydrering og forvrenger proprioception, eller evnen til kroppen å merke hvor leddene står i forhold til underlag og andre deler av kroppen. Smertesignaler overstyrer proprioceptive signaler.

Strukturell Integrering bidrar til å bedre dette på to fronter. 

  • Direkte på vevs nivå.
  • I forbedret kinestetisk bevissthet og interosepsjon.

Direkte på vevs nivå kommer fra berørings elementet ved at en med hendene stimulerer til bedre gjennomstrømming og bedret sensorisk informasjon ved å påvirke hvordan cellene kommuniserer med hverandre i forhold til resten av kroppen.

De fascia produserende cellene responderer på mengde spenning i vevet og fascia dannes etter dette, så vi kan med hånden på hjertet si at bevegelse og jevnlig stimulering av de cellene som lager fascia/bindevev vil være med på å gjøre oss i bedre eller i dårligere stand til å utføre de oppgaver vi setter oss fore pga. reguleringen av mengde fascia beror på bla.bevegelse.

Vi kan også trene fasciaen til å bli sterkere ved å stimulere de fascia produserende cellene slik at de produserer fascia med større tensil (evne til å tåle mer strekk) styrke.

Bedret kinestetisk bevissthet og interosepsjon reduserer sensorisk motor amnesi fordi det innebærer bedret forståelse av hvordan en reagerer på ting i forhold til hvordan kroppen og en selv har det pga. en større tilpasningsdyktighet i bla. ens emosjonelle kompetanse og kapasitet.

Vår emosjonelle kompetanse og utvikling blir på mange måter ikke anerkjent ved at vi gjerne ofte får høre, fra oss selv eller andre at vi skal ta oss sammen og vi blir avstumpet i forhold til å merke etter hva som foregår på innsiden.

I Strukturell Integrering er vi bevisste på å ta med og inkludere emosjonelle reaksjoner om de oppstår for å kunne imøtekomme personens behov for å rydde litt opp i sitt indre.

Takk for din tid!

Mvh Kai Kjartan

Scroll to Top