Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Skoliose – Skeiv Rygg


Av en eller annen grunn har jeg i det siste arbeidet mye med skolioser. Senest for noen dager siden fikk jeg en telefon ang. en jente på seksten år som det vurderes operasjon på. Jeg vet ikke hvorfor det er slik, men skolioser er noe som interesserer meg så kanskje jeg tiltrekker meg folk med denne tilstanden da de kanskje har hørt at det går an å arbeide manuelt med den.

Forekomst av skoliose: Betegnelsen skoliose eller skeiv rygg utover ” normalen ” er noe 0,5-3% av barn og unge har. En liten andel av disse igjen har så graverende skjevhet at det er nødvendig med operative inngrep da det både kan påvirke åndedrett og hjertefunksjon.

Årsaken til at denne tilstanden oppstår vet man ikke og jenter er ti ganger mere utsatt enn gutter for å få det. Skolioser deles inn i to kategorier, henholdsvis strukturell skoliose og funksjonell skoliose/ikke strukturell.

Strukturell Skoliose – det skilles mellom primær og sekundære skolioser der f.eks.misdannelser i føtter, ben eller hofte kan virke inn eller skader/sykdommer i muskel og nervesystem, og cerebral parese. Om dette ikke er tilfelle kalles det en idiopatisk skoliose, altså der årsaken er ukjent. De fleste har denne formen og forskere tror at arvelige faktorer spiller en rolle da en ofte ser at slektninger i samme familie har det. Når pasienten bøyer seg fremover vil en strukturell skoliose ikke endre fasong, den forblir skeiv hele veien ned.

Funksjonell Skoliose: Ved ikke-strukturell eller funksjonell skoliose om du vil, er selve ryggsøylen normal. Skjevhetene skyldes andre forhold, f.eks ulik lengde på beina. Tilstanden volder sjelden særlige problemer. Når personen bøyer seg fremover vil ryggsøylen rette seg ut. Og denne tilstanden kan en sagtens arbeide sucessfullt med, da rygghvirvler og ribben ikke er fikserte og vokst sammen.

Felles trekk –  alle typer bevegelser i ryggen blir påvirket ved skoliose, og ettersom ryggen vår er designet for bevegelse vil dette unektelig også berøre den totale bevegelses kapasitet i hele kroppen da ryggen organiserer bevegelse i armer og ben. Derfor er det også avgjørende at en arbeider med å prøve å få bedre bevegelighet i alle plan. Forover bøy, bakoverbøy, sideveis og rotasjon.

“A functional scoliosis is a postural adaptation to an imbalance in one’s base of support.” – Philip Greenman.

Behandlingsmetoder ved Skoliose: Med mindre bøyning (cobbs vinkel) enn 30 grader observeres den først. Om den øker vil en sette igang behandlingstiltak, og da gjerne med korsett, der en har sett har skoliosene stopper sin utvikling om det benyttes 23 timer i døgnet i to år etter at menstruasjon har debutert. Overstiger den 45 grader under korsettbehandling anbefales operasjon.Ved operasjon “lodder” man sammen rygghvirvlene for å korrigere både holdning og funksjon. Dette er en krevende operasjon og aktivitesnivå skal begrenses det første året etterpå. Andre behandlingsformer kan være fysioterapi, kiropraktikk og trening. Det som jo er felles for alle disse er at det ikke foreligger beviser på at de virker.(som det meste annet).

Hva kan gjøres hos meg? For det første vil jeg snakke med både vedkommende og evt. foreldrene om de er med og  jeg forsøker så å gi et så realistisk bilde som mulig av hva jeg gjør og hva som evt. kan gjøres da det jo kan være store forskjeller på hvordan resultatet blir. Videre ser jeg på hele kroppen både statisk og i bevegelse. Behandlingsstrategien og plan over evt. forløp bestemmes ut i fra det jeg ser og klienten opplever.

Som jeg har sagt ovenfor så er de strukturelle/fikserte skoliosene ikke så mye å gjøre med, men det jeg opplever er at det alltid er en funksjonell komponent ved strukturelle skolioser, dvs. at de kompensasjonene som oppstår andre steder når ryggen begynner å bøye og rotere.

Det kan jeg arbeide med og ettersom skoliose er et tredimensionalt problem ser jeg alltid etter mønster, som for eksempel :er ankler og føtter påvirket, noe som kan ha betydning for bla.støtte?, er den ene skulderen lavere enn den andre, er bekkenet rotert som helhet eller er det rotasjoner innad i bekkenet der hoftebena er dreiet på korsbenet?

Videre om de skrå bukmuskler er aktivert konsentrisk/sammentrukket eller eccentrisk/strukket, i begge fall kreves behandling, dog med forskjellig tilnærming. Er det ubalanser i føttene som påvirker hvordan hoftekulen går inn i leddskålen?

Ved å systematisk frigjøre disse mønsterne kan vi bringe mere frihet til kroppen og det kan føre til at det hele oppleves mindre graverende enn det har gjort.

Før beh.før behandling(venstre)
Under behunder behandling(midten)
Etter beh.etter behandling(høyre)

Disse bildene er publisert med tillatelse fra klienten og er etter kun en behandling. Vi kan se at kurvene glattes noe ut, men det vil være nødvendig med flere sessioner ettersom resten av kroppen kompenserer med bla.kraftig rotasjon i bekkenet. Dog skal det allikevel sies at klienten følte en betydelig lettelse i kroppen etterpå.

Etter behandling fikk hun enkle øvelser/rutiner som hun selv kan gjøre for å bli mere bevisst om sin tilstand.

Etter behandling av skoliose: Etter endt behandlingsserie hos meg vil jeg anbefale en tid uten noe som helst annen intervensjon bortsett fra trening og tøying og oppmerksomhetsøvelser rundt denne tilstanden. Det er veldig vigtig at personen opplever at de ikke er skoliose, men at det er noe de har og at den er en del av de og at det derfor er viktig å motivere de til å ta grep om det selv og ikke f.eks. sykeliggjøres ved at de blir blir inaktive.

Etter noe tid kan vi så gjøre en oppfølgingsserie på noen ganger (oftest 3) der vi vil fortsette å gi informasjon til personens system slik at de kan oppleve at de selv har kontrollen sin tilstand. Så ved egen innsats og oppfølgingsbehandling innimellom, 2-3 g.pr.år er det fullt mulig å leve godt med denne tilstanden. Selvfølgelig skal en også holde øye med den om den utvikler seg i negativ retning.

Har du spørsmål om behandling er du velkommen til å kontakte meg.

Les mere om skolioser på ryggforeningen.no

Del gjerne dette oppslaget om du kjenner noen som kanskje kunne ha nytte av det!

Kontakt meg her om du har spørsmål.

Tusen takk for din tid!

Mvh Kai Kjartan Høgberg

Scroll to Top