Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Smerterevolusjonen

Smerte er et vidt og komplekst begrep som det eksisterer mange meninger rundt.

Hva er smerte, hvordan og hvorfor oppstår smerte og hva kan vi gjøre med det ? Forklaringsmodellen rundt smerte har i lang tid vert en utfordring for mange, i denne videoen gir professor og smerteforsker Lorimer Mosely en ny og spennende innfallsvinkel på hva smerte er og jeg har skrevet ned de syv punktene fra filmen som et utdrag for å oppsummere.

Take aways fra filmen under:

  1. smerte er altid virkelig, uansett årsak.
  2. smerte er avhengig av kontekst og tegn.
  3. smerte handler om beskyttelse – alt som tyder på at du trenger beskyttelse øker smerte, og alt som ikke tyder på at du trenger beskyttelse reduserer smerte.
  4. smerte og vevstilstand henger dårlig sammen – smerte kan oppstå før skade har skjedd.
  5. vi er utrolig tilpasningsdyktige – bioplastiske og vi lærer smerte raskt, det gjør vondt i vevet, men problemet sitter i nervesystemet.
  6. bevegelse er avgjørende for å gjennopptrene systemet – bevegelse undertrykker smertesystemet gradvis – bevegelse hjelper deg til å lære – bevegelse beskytter deg mot andre problemer – beveglse er den beste måten å gjennopprette på – selv forestilling av bevegelse er nyttig.
  7. forståelse av smerte og gjennopptrening av smertesystemet hjelper – men, det er ingen quick fix da gjennopptrenings prosessen er viktig.

Forstå og revurder hvordan du ser og tenker på vedrørende smerte, få en plan på hva du kan gjøre, finn en god behandler og start gjennopprettingsprosessen nå.

Flere og flere organisasjoner verden over aksepterer nå denne nye måten å forstå og tilnærme seg smerte på. For min egen del så synes jeg at det langt på vei samsvarer med mye av det jeg opplever i jobb sammenheng, så derfor har jeg også valgt å adoptere denne innfallsvinkelen til smerte.

I KMI Strukturell Integrering arbeides det med å gradvis gi klienten mulighet til å igjen stole på kroppen sin da de ofte er redde for at de gjør noe feil eller på en annen måte er redd for å bruke kroppen sin, spesielt ved tilbakevendende og langvarige smerte forløp. Dette gjøres både med hands on behandling, men også ved hjelp av bevegelse for å understøtte og gi klienten verktøy de selv kan arbeide med for å starte gjennoptreningsprosessen så raskt som mulig.

Det er derfor viktig å etablere et godt tillitsforhold til klienten ved å ha god dialog rundt det som skjer i behandling og veien videre. Med øket grad av forståelse og oppmerksomhet rundt seg selv iblandet bedre dyp-sensibilitet er sjangsen absolutt tilstede for at smerte(r) kan avta og i mange tilfeller også bli helt borte.

Les mer om hvordan vi kan arbeide sammen for å gjenvinne en mer tilpasningsdyktig kropp.

Notér – Dette er en måte å gjøre det på og er på ingen måte en garanti for at smerte blir borte. Husk også at Strukturell Integrering er prossess arbeid og derfor skiller seg ut fra bla. kiropraktikk, fysioterapi, massasje og annet i måten behandlingen forløper på.

Skriv på easybodiesnow@gmail.com eller ring 0045 53 61 16 47 om du har spørsmål.

Takk for din tid:-)

Mvh Kai Kjartan

Scroll to Top