Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Spesialisering er for insekter! Vi er generalister.

spesialisering

For noen dager siden snakket jeg mye om spesialisering med de som kom inn på klinikken, og da særlig i forhold til idrett og hvordan unge og barn trener både to, tre og flere ganger pr.uke…pluss kamper eller konkurranser i helgene.

Menneskeheten har så absolutt nytt godt av at noen har spesialisert sin kunnskap innen mange forskjellige emner, ingen tvil om det, spørsmålet er om det for folk flest, er værdt det….?

Hva tenker du når jeg sier at spesialisering er for insekter? Ja, jeg mener det. Om vi ser bort i fra at det selvsagt er mange meninger om dette, og jeg nok sannsynlig provoserer med dette utsagnet, og skreller ting helt inn til benet, så gir det kanskje mening allikevel.

Mennesker er de mest komplekse bevegere som finnes. Vi er ikke de beste løperne, klatrerne, svømmere eller hoppere, men vi overgår alle andre dyr når det kommer til å sette sammen bevegelser for å kunne utføre mange forskjellige oppgaver. Spesialisering er vi av natur ikke designet for.

At barn og unge begynner idretts spesifikk trening tidlig er for meg helt ute å sykler på et jorde, eller et annet sted om du vil.

Jo, det er riktig at om en skal bli god på noe så må man bruke tid på det over en lengre periode. Men, etter en stund vil en spesialisert kropp kunne begynne å lide under denne spesialiseringen, nettopp fordi vi ikke er designet for det.

Men når 13-14 åringer kommer inn til meg med smerter i kroppen etter vanvittig mye trening og med beskjed fra profesjonelle behandlere om at de burde tåle det steiler jeg.

Hva er det som får voksne mennesker til å tenke at det er greit å la barn holde på på denne måten..??

Hva i himmelens navn er galt med å la det hele være en lek, og la de oppleve gleden av å bevege seg variert for å utvikle hele kroppen i takt med hvordan de vokser, uten at det skal fokuseres på spesialisering og prestasjoner??

Denne typen spesialisering ser vi desværre altfor mye av, også i jobbsammenheng og jeg blir litt trist av å tenke på at unge mennesker i dag faktisk skal tenke på hvordan de kan være mere værdt enn en robot.

I allefall ikke ved å etterligne en, men heller å tydeliggjøre og poengtere det vi er, mennesker som utviklet oss til å kunne gjøre mange forskjellige og generelle ting…i samarbeid med andre.

Vi er mennesker først, så bevegere og først etter det er vi spesialister…..

Her snakker Ido PortalLondon Real om spesialisering vs.generalising.

Takk for din tid!

Mvh Kai Kjartan

Scroll to Top