Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Strukturelle Ubalancer Røver Din Energi.

Da muskel kontraktion kræver energi, vil strukturelle ubalancer i kropen røve din energi i forhold til omfanget av ubalance.Det er  tapt energi, energi utilgengelig for sit oprindelige formål. Det her energi røveri har en dramatisk effekt på det limbiske/følelsesmessige system, som er det højeste kortikale nivå i hjernen der regulerer våres muskel spendinger.

Jeg mener bestemt det tidt er en sammenheng mellom at hele kropens spendinger vokser, og det at en begynder at se energi drenærings symptomer genspejle seg i tilstander som fibromyalgi, kronisk trætheds syndrom , fordøjelsesproblemer og eller hormonelle problemer. Det har jo lenge vært kendt at psykologiske faktorer spiller en stor rolle i at skabe forvrengte stillinger gennem selektiv stramning av spesifikke muskelgrupper. Med konstante spendninger i kropen, gerne efterfulgt af smerter og over lang tid, er det ikke det spor mærkelig at det igen påvirker vår psyke.

Det hele henger sammen, fungerer sammen og netop derfor skal en behandle kropen helhetlig, det vil altså sige, at have et globalt syn ved tilnærming til et lokalt problem. 

IMG_3011

Ord som  ” stresset “, ” spendt ” og ” stiv som et bræt ” er udtryk jeg tidt hører på min klinik, og der tidt benyttes for at betegne den følelsen av spendinger, stivhed og træthed der opstår ved strukturelle ubalancer. Vår krop forsøger hele tiden at holde os i balance og lykkes jo med det, MEN efterhvert som stramme muskler bliver strammere, og svage muskler blir svagere, vil dårlig holdning altid blive oprætholdt og central nerve systemets motoriske kontrol bliver mere forstyrret om en ikke ændrer kropens fohold til tyngdekraften og bryder den her syklus ved at rætte op i kropen. Den her tidt tilstedeværende strukturelle sekvens er tidt (som jeg ser det) grundlaget for pinefuld, selv vedligeholdende smerter/spasmer/smerte sykluser.

Samlet forbedring af kropsholdning kan være tidkrævende og er derfor ofte forsømt eftersom både terapeut og klient tidt bliver fornøjde ved umidelbar lindring af symptomer. Denne måde at behandle på er jo hellere ikke meget kendt/accepteret. Det en stadig gerne hører er at det nok skal blive bedre med træning og øvelser, det kan selvfølgelig også fungere iblandt, men det en da tidt gør er at en legger nye kompensationer og spendninger oveni en allerede overbelastet krop, noget der i det lange løb kun vil gøre ondt værre.

“De fleste manuelle terapeuter er i dag enige om at, ingen terapeutisk tilgang til smerter er komplet, med mindre generel kropsholdning er forbedret.” – Erik Dalton

Efter snart 10 års klinisk erfaring og meget tverrfaglig samarbejde indenfor ulige behandlings metoder støtter jeg fuldstendigt utsagnet til Erik Dalton, og jeg håber og tror at det udsagnet en dag vil være endnu mere kendt og accepteret indenfor behandling af muskel og skelet problematik end det er idag.

” Manuel behandling for strukturel balance har en tendens til at give mere tilfredsstillende, langvarige resultater, samtidig som det også bidrager positivt til muligheden for at opnå mål, som illusjonen om den ” perfekte ” holdning.” – Erik Dalton

Ved EasyBodies arbeider vi med focus på at balancere kropens myofascia/bindevævs struktur i forhold til hvordan den trækker i skelettet, og ved at gøre det kan tidt også de problemer en kommer med blive mindre eller forsvinde helt da en frigør nerver, blodkar og led samtidig. Den her helhedlige behandling består af  tolv sessions, og vil som regel være nok til at få en betydelig bedring/ændring i kropen.

 

Scroll to Top