Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Symptomer og smerter – og å sitte fast i gamle mønster

Symptomer og smerter i kroppen er ofte hovedgrunnen til at mennesker oppsøker hjelp. Når vi ikke har smerter tror vi at alt er bra…..

Jeg skal ikke gå spesifikt inn på hverken symptomer eller smerter, jeg konstaterer bare at begge deler har multifaktorelle årsaker som f.eks. hvordan vi tenker og ser på omverdenen rundt oss mm.
Det jeg ofte ser og opplever, etter at folk har fortalt om sin vonde skulder, nakke eller rygg er at mange mennesker egentlig også ønsker å forandre deler av livet sitt da de kanskje sitter fast i et mønster som de ikke klarer å komme ut av på egen hånd. Noen begynner kanskje å trene, lese selvutviklings bøker eller går til coach for å få tips til å gjøre grep for å komme seg videre i livet etter ting som karriereskift, skilsmisse, ulykker eller andre ting som gjør at mennesker resignerer.

Vi vet nå at bevegelse og bodywork ( jeg bruker dette ordet pga.det ikke finnes noe fullverdig godt dekkende norsk ord ) kan påvirke hvordan genene våre uttrykker seg, dette kalles epigenetikk og har gitt oss forståelsen for at vi kan forandre oss ved å ” ommøblere ” miljøet cellene våre lever i.

Mitt bidrag til folk som ønsker en forandring er gjennom KMI – Strukturell Integrasjon, som kan og ofte påvirker kroppen langt utover de symptomer folk i utgangspunktet søker hjelp for. 10 års klinisk erfaring utelukkende med KMI SI gjør at jeg tør å påstå dette. 
KMI – SI prosessen kan tilby en mulighet til å bli bedre kjent med deg selv ved å gjøre forandringer mulig ved å åpne opp i kroppens sammenbindende vev som bidrar til gjennomgående bedre nevrologisk kommunikasjon. Denne prosessen kan påvirke livet ditt i større eller mindre grad.
 
Når jeg forteller folk at KMI – SI prosessen dreier seg om tolv ganger kan de kanskje bli litt reserverte, f.eks. i forhold til økonomi, men om prosessen fordeles over et helt år har en allikevel en mulighet til å utforske kroppen sin uten at det økonomiske løftet føles like omfattende. Det er derfor jeg også tilbyr en tre serie som er mindre omfattende, men allikevel verdifull for kroppen din da vi stadig søker forbedret funksjon og bevissthet som du kan bruke for å gjøre endringer i livet ditt.

Ved å bedre kroppens selvregulerings evne gis den mulighet til å mobilisere dens iboende evne til selvhealing og ved bedre propriosepsjon vil også oppmerksomheten rundt ens kropp øke og dermed vil en i mange tilfeller kunne oppleve at bla.smerter blir bedre.

 Propriosepsjon

Er alle menneskers evne til å avgjøre sine egne kroppsdelers posisjon. Fenomenet kalles også dypsensibilitet, og er nødvendig for bla. å kunne holde balansen. For å kunne gjøre dette benytter kroppen seg av en spesiell type reseptorer (sanseceller), kalt proprioseptorer. Disse sansecellene sitter i leddene og registrer hvordan leddene står i forhold til omgivelsene rundt. Ved å arbeide med dette i tillegg til å bedre kommunikasjonen med nervesystemet, vil vi gjennom KMI SI legge et grunnlag for at forandring kan skje.
 
Denne filmen omhandler Rolfing som er utspringet til KMI SI, som er en av flere variasjoner av SI, prinsippet er det samme, helhetlig og systematisk gjennomgang av kroppen for å bedre kroppnens forhold og samspill med tyngdekraften. Du får et bedre innblikk i hva Strukturell Integrering er via dette samlede knippe av svært erfarne og anerkjente personer innen feltet.

Kontakt meg om du har spørsmål i forhold til symptomer og smerter eller om du ønsker en dypere forandring i ditt liv og hvordan KMI SI evt.kan hjelpe deg med å oppnå en mer tilpasningsdyktig kropp.

Mvh Kai Kjartan

Scroll to Top