Easy Bodies

stress

Stress, lykke og det gode liv

stress-lykke-og-det-gode-liv

Stress, lykke og det gode liv påvirkes av hvordan du takler ditt ytre og indre miljø. Om du forstår mekanismene bak vil du lettere kunne påvirke din egen hverdag i positiv retning.

Åndedrettet

Still deg foran et speil og trekk pusten inn og pust ut igjen. La du merke til hvordan dette så ut? 

Scroll to Top