Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Tenk langsiktig med riktig motivasjon

Vi skal tenke langsiktig om vi ønsker å oppnå forandring som varer. Ved å arbeide systematisk og målrettet over tid vil denne forandringen slå større røtter i oss og vi vil også kunne se at ting blir til underveis, samtidig som vi holder fast i målet/retningen.

Systematisk betyr ikke nødvendigvis slavisk, for forandring er progressivt. På en eller annen måte skal en ta utgangspunkt i og arbeide med grunnleggende ting.

Ta oss selv som eksempel. Vi ser helhetlig på og tar utgangspunkt i hva vi faktisk er, mennesker, av kjøtt og blod, styrt av biologiske prosesser for å sikre overlevelse av enkelt individ og art. Vi har en hjerne og den er til for å brukes, både i jobbsammenheng og fritid.

Det vi ikke ofte nok tenker på er at vi mennesker er designet for bevegelse og at dette langt på vei er hovedgrunnen til at vi har en hjerne. Den skal koordinere komplekse bevegelser slik at vi kan utføre alle de oppgavene vi skal utføre.

På den tiden vi var jegere og samlere gikk en del av tiden med til å finne mat og til dette skulle vi bevege oss. Idag setter vi oss i bilen og kjører på butikken om vi vil ha mat. Dette har det jo gått automatikk i og vi tenker ikke over det. Vi bruker kroppen mindre og mindre til det den er designet for.

Kroppen skal være åpen for å kunne gjøre det den skal, så en skal faktisk trene seg til å slippe hodet for at kommunikasjonen mellom nervesystem og muskel skjelett system skal være best mulig, derfor er det viktig at vi bruker denne fremgangsmåten når vi skal bevege oss.

Kroppen vår er overlevelses rettet og den reagerer på det minste vink i enten den ene eller andre retningen da den hele tiden forsøker å tilpasse seg det den blir bedt om. Den blir god til bevegelse og vil tillate mer bevegelse om den utsettes for det, på lik linje vil den også bli god til å være stille om det er det den får beskjed om.

Hvordan finner vi så motivasjon til å bevege oss mer?

Motivasjon og hvordan kan vi få/finne motivasjon er ofte et aktuelt tema det snakkes om når vi skal gå i gang med noe. I denne videoen snakker Ed Deci om dette og det er i allefall en start som du kan bruke til å forstå dette ofte diffuse dilemma.

SDT  = selfdetermination theory – Selvbestemmelse – kompetanse – tilhørighet.

SDT er en metode i forhold til motivasjon og om det er ytre eller indre motivasjons faktorer som driver en. De to er veldig forskjellige og denne videoen vil hjelpe deg med å klargjøre dette.

Takk for din tid!:-)

Mvh Kai Kjartan

Scroll to Top