Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Tensegritet

tensegritet


Tensegritets strukturer i henhold til “opfinder” og udvikler Kenneth Snelson og Buckminster Fuller, der først navngav begrepet, består av kontinuerlig stræk rundt lokal kompresjon. Kompresjons strukturene presser udover mot stræk strukturene som trækker indover. Så lenge disse to sæt af krefter er balanceret, er strukturen stabil. I kropen vil disse stræk strukturene tidt udtrykke seg som fasciale membraner og ikke bare som sener eller ligaments strenger. Kompresjons strukturene vil derfor her være skelettet. Belastning af et hjørne i en tensegritets struktur vil føre til at hele strukturen vil give lidt for å imødekomme belastningen.

Belastes den for meget vil strukturen til sidst bryde sammen, men ikke nødvendigvis i nærheten af der lasten blev plasseret. Det svageste punktet vil bryde, og det stedet kan ligge på den modsatte side af strukturen.

Vår krop er en sådan tensegritets struktur, og derfor er det av stor vigtighet ved behandling at behandleren har gode færdigheder i hvordan en leser kropen for at finde de svage led og genopprætte balance og funktion på en måde der vil gavne ejeren.

Se Tom Myers, udvikler af Anatomy Trains demonstrere tensegritet og hvordan det relaterer til vår krop.

Scroll to Top