Henrik Dich

Kai, om du havde levet på 1500 tallet havde du røget på bålet!

Henrik Dich