Vibe Berland

Før  jeg startet hos Kai hadde jeg ikke lyst til å bli gammel i min egen kropp, det har forandret seg og jeg kan nå si at kroppen min passer til hylsteret.

Vibe Berland