Easy Bodies – Movement education – Real world performance

Trekker Du Pusten ” Dårlig ” ?

Du kjenner kanskje følelsen av ikke å få luft nok?
Hva skjer? Jo, du blir stresset eller redd.
Vi kan gå ca.en mnd.uten mat, ca.uke uten vann, men uten luft er det kun snakk om minutter innen vi forlater verden som vi kjenner den.

Angsten som oppstår pga.følelsen av ikke å få nok luft kan være skremmende og vil påvirke oss på den måten at vi føler oss stresset.

Når vi er stresset får vi et overfladisk åndedrett og det fører gjerne til hyperventilering, et kapittel for seg. Ønsker du en mer inngående kunnskap om ånderettet og øvelser rettet mot det, kan du se på Dr. Artour Rakhimov´s utrolig informative sider.

Selvfølgelig er det VIGTIGT at du sjekker om det kan være mere alvorlige årsaker til at du kjenner deg tungpustet, eller ikke får luft nok!

Mange kunder sier til meg at de har problemer med åndedrettet, de kan ikke få det dypt nok. Stress er ofte en medvirkende årsak til dette, men i hvilken sammenheng? Er det pga.livssituasjon, arbeid osv.eller er det fysiske faktorer som spiller inn?

Det er ofte et sammensatt bilde av hva som påvirker hva, men det er hevet over enhver tvil at et velfungerende åndedrett er av den største viktighet for hvordan vi opplever både oss selv og verden omkring oss.

Hva er det som hovedsaklig skjer når vi trekker pusten?
Når vi trekker pusten beveger diafragma(hoved puste muskel) seg nedover, som når en fugl slår med vingene. Dette skaper et undertrykk i lungene og luft utenifra presses ned i lungene og brystkassen utvider seg.

De fleste tenker at pusten skal ned, men den skal også opp, ut til sidene og fram og bak, åndedrettet er tredimensionalt når det fungerer “optimalt”.

Om du har lengde i brystkassen men ikke bredde og dybde når du puster inn er det stor sannsynlighet for at det er restriksjoner i intercostale myofasciale strukturer (muskler og vev mellom ribben).

Ofte sier folk at pusten er bedre etter behandling hos meg, selv om det ikke var det de primært kom for.

Vårt åndedrett påvirkes av mange forskjellige faktorer og strukturer både over og under navlen, foran, bak, ytterst og innerst i kroppen og ved den her type strukturell behandling kan vi derfor ikke unngå å påvirke åndedrettet i større eller mindre grad ved f.eks.skulder, rygg og bekken problematikk da vi frigjør restriksjoner i større områder som ofte vil påvirke brystkassens evne til å utvide seg.

Å åpne opp for åndedrettet øker folks fysiologiske tilpasnings kapasitet.

Om du opplever restriksjoner i ditt åndedrett og ønsker å utforske dette nærmere kontakt meg gjerne. Du er ellers også velkommen til å legge igjen kommentarer og feedback i feltet nedenunder.

Mange takk!

Mvh Kai
Scroll to Top